Både Helgelendingen og den norskspråklige samiske avisa Ságat har i den seinere tid viet oppmerksomhet til de planene som foreligger om å bygge nytt skolebygg. La meg først si at jeg synes at disse planene er godt nytt, og jeg håper at de kan bli realisert. Jeg var lærer på den gamle "Sameskolen for Midt-Norge" i et antall år og har kunnet følge utviklinga fra en nedleggingstrua skole, fram til i dag da kunnskapsparken underviser samiske elever i Norge og Sverige ved hjelp av fjernundervisning. Den største æren for at institusjonen har kommet dit den er idag har lærere og øvrige undervisningspersonale.

Hattfjelldal er dessverre en kommune som ikke har så mange utviklingsmuligheter, når en sammenligner den med omkringliggende kommuner. Men kunnskapsparken har vist at den har utviklingsmuligheter. Kanskje kan en se for seg undervisning også på videregående nivå? Det er ikke unaturlig å se for seg et samarbeid mellom parken og landbruksskolens lokale filial. Også voksenopplæring i samisk språk i den gamle "same-kommunen" Hattfjelldal bør være aktuelt.

Men for at ei slik utvikling skal kunne skje er betingelsen den at de politiske partia stiller seg bak de planene som foreligger. Personlig mener jeg at det foreslåtte stedet, ved "Fjellfolkets hus" er et svært godt alternativ. Å bygge på den foreliggende tomta er derimot ei svært dårlig løsning, først og fremst fordi der er for liten plass.