(iSandnessjøen)

– For å øke kapasiteten i sambandet Sandnessjøen – Bjørn – Løkta, går vi fra dagens løsning med ett fartøy, til to fartøy. Kapasitetskravene settes til 50 personbilenheter eller 6 vogntogenheter og 200 passasjerplasser for den ene ferjen, og for den andre ferjen settes kravene til 70 personbilenheter eller 6 vogntogenheter, og 250 passasjerplasser, skriver fylkesråden i en pressemelding.

Sande skriver at den største ferjen vil gå mellom Dønna og Sandnessjøen, mens den mindre ferjen vil ta trekantsambandet mellom Sandnessjøen – Dønna – Løkta.

– Ruteplanene her har vært på høring. Det har kommet noen ønsker om utvidet produksjon, og noen av disse innspillene har vi klart å innarbeide i den nye ruteplanen, forteller Sande.

Sande er svært fornøyd med kapasitetsøkningen det nå legges opp til i dette sambandet, men påpeker at det legges inn muligheter for å avlyse konkurransen, dersom kostnadsøkningen overstiger budsjettene.

– For alle sambandene har vi god oversikt over tilgjengelig materiell i markedet, og vet at det ligger til rette for konkurranse ut fra kapasitetskravene vi har satt. Men dersom det ikke kommer inn tilbud på et nivå vi kan akseptere, gir konkurransegrunnlaget oss mulighet for å lyse ut på nytt med andre kriterier. Vi har likevel stor tro på at vi skal få dette til, skriver fylkesråden.

To ferjer på Herøy-rute

På strekningen Søvik – Austbø – Herøy (Flostad) – Brasøy videreføres kravet om to ferjer.

– Kapasitetskravene settes til 50 personbilenheter eller 6 vogntogenheter og 200 passasjerplasser, altså omtrent samme kapasitet som i dagens anbud. Vi stiller selvsagt også her samme kravene til universell utforming og lærlinger. Også kapasitetskravene til reservefartøy er de samme, fortsetter Sande.

Vil ha elferjer foruten Træna

Anbudskontraktene til Herøy og Dønna-rutene går ut ved nyttår, og derfor lyses disse ut nå. I tillegg går også kontraktene for Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund, og for Stokkvågen – Træna også ut ved årsskiftet.

– Vi har mål om at alle sambandene foruten om Træna, skal elektrifiseres i neste runde. Derfor lyser vi ut disse mellomanbudene som går til og med januar 2026, og med opsjon på ett års forlengelse.

Hun skriver at alle tre fartøyene skal ha kapasitet på 50 personbilenheter, eller 6 vogntog, og 200 passasjerplasser.

– Fartøyene skal være bygd etter år 2000. I tillegg stilles det krav til at fartøyene skal være lukket, og ha thrustere for å oppnå gode manøvreringsegenskaper. Vi stiller krav til mulighet for enkel servering i form av selvbetjent løsning, avslutter Sande.