Båndtvang i Hattfjelldal

Viser til omtale i Helgelendingen 7. desember 2020 « Nei til utvidet båndtvang» og kommentar 11. januar 2021 «Båndtvang i Hattfjelldal»

Leser med stor interesse problemstillingen hund/sau i Hattfjelldal, der løsningen på problemet fra beitelaget er å utvide båndtvangen.

Kan aversjon være løsningen? Aversjons-dressur utføres ved at hunden blir påmontert et elektrisk halsbånd som er koblet til en fjernutløser som kontrolleres av en autorisert aversjons-dressør. Hunden slippes og kontrolleres i en innhegning med sau eller rein med en 20 m lang sikkerhetsline. På denne måten er det mulig å få til en avstandstest av hundens adferd mot sau/rein.

Få hunder er like i adferden. Ingen hunder er helt lik i sin adferd til sau/rein. Sjelden har jeg opplevd direkte angrep på sau ved aversjons dressur. Alle hunder vurderes nøye i løpet av kort tid for å kunne gi hunden strømstøt i rette øyeblikk. Nærkontakt mellom hund og sau/rein er ofte et resultat av nysgjerrighet. Denne nysgjerrigheten forsterkes ved at sau eller rein løper unna. Ved at instruktøren gir strømstøt i rette øyeblikk, opplever hunden nærkontakt med sau eller rein som et stort ubehag og avslutter forfølgelsen.

Informasjon kan være nøkkelen til løsningen på problemet. Det finnes massevis av dokumentert viten etter 20 år med aversjonsdressur, ikke minst på hjemmesidene til Norges jeger- og fiskeforbund. Gjennom min deltagelse på jaktprøver gjennom flere ti-år, har jeg aldri opplevd at hunder har vært noe problem for beitedyr. Jaktprøvene starter umiddelbart etter 20. august, og et krav for å delta er saurenhetsbevis. Småviltjakta starter lenge for sauene er ute av fjellet, men jeg har aldri hørt at dette er noe problem med hund som jager eller skader beitedyr.

Selv har jeg drevet med aversjon hund på sau og rein i en årrekke i regi av Vefsn jeger- og fiskeforening, og min påstand er at aversjon er den beste dressurmetoden for å holde hundene borte fra sau og rein. Tilbakemeldingene fra hundeeiere er entydig den samme. Aversjonsdressur er åpen for alle raser, og jeg kan ikke si at noen hunder er verre enn andre. Alle hunder har sitt personlighet særpreg blant annet i forhold til nysgjerrighet, det ukjente og frykt.

Jeg kan ikke skjønne at utvidet båndtvang kan være løsningen på problemet. Det må være en langt bedre løsning at beitenæringen legger forholdene godt til rette, slik at jeger- og fiskeforeningene kan drive aversjons-dressur hele sommeren.

Min erfaring er at aversjonsdressur for å holde hundene borte fra beitedyr er et meget godt tiltak. Med slike gode dressurmidler som nevnt, burde innstramninger av båndtvangloven være unødvendig.

Walter Paulsen