Gå til sidens hovedinnhold

Gjennom de senere ukene har det vært hektisk aktivitet for å få fylkesrådet til å stå ved sine løfter

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Flytting av ferjeleiet

Endelig er det klart at fylkesrådet bidrar med 40 millioner kroner til flytting av ferjeleiet i Mosjøen. Det er ni millioner mindre enn det samme fylkesrådet tidligere har sagt at de vil bidra med, og mindre enn det Helgeland Havn har anslått at flytting vil koste. Nå må Helgeland Havn snarest legge fram et prosjekt med en framdriftsplan og sørge for at arbeidet kommer i gang. Det vil trolig være den beste tilnærmingen for at de siste millionene også kommer på plass.

Flyttingen av ferjeleiet i Mosjøen har vært debattert gjennom en årrekke. Mange ideer har vært luftet, uten at Nordland fylkeskommune, som eier ferjeleiet, har maktet å konkludere i saken. I dag ligger ferjeleiet som en kile og sperrer for videre utvikling av havneområdet som industriområde med terminalfunksjoner. Å flytte ferjeleiet har gjentatte ganger vært løftet fram som et særdeles viktig prosjekt for industrietablering og videre næringsutvikling i Mosjøen.

I siste runde har Helgeland Havn selv fått utarbeidet en mulighetsstudie som konkluderer med at flytting av havna til området ved Flokkmannkaia vil være det beste alternativet og med en kostnadsramme på 49 millioner kroner. En slik endring vil frigjøre nødvendig areal for å utvikle terminalfunksjoner og ny virksomhet i havneområdet. De første signalene etter at fylkesrådet i Nordland fylkeskommune hadde tenkt seg om, var at de bevilget de 49 millionene som er anslått å være nødvendig. Men tidlig i høst kom det andre signaler, og der det ble presisert at de 49 millionene ikke var øremerket Mosjøen, men også skulle benyttes til andre prosjekter i andre havner i Nordland.

Fylkesrådet får ha oss unnskyldt. Men dette minner i mistenkelig grad om en vingling og en uforutsigbarhet som vi gjerne skulle vært foruten. Det er Nordland fylkeskommune som eier og drifter ferjeleiet. Det var plassert og bygget i ei tid der ingen kunne forutse konsekvensene ved å splitte havneområdet i to. I mange år har Vefsn kommune og tidligere Mosjøen havn, tatt saken opp med Nordland fylkeskommune, uten at det har vært mulig å finne fram til gode løsninger som lot seg realisere innen rimelig tid.

Når man først bestemte seg for flytting, og senere formidlet til omgivelsene at fylket stilte de 49 millionene til rådighet, skulle vi tro dette var et løfte fylkesrådet sto inne for. Men som kaninen opp at den berømmelige hatten, kunne Helgelendingen for ei tid tilbake bringe nyheten om at så ikke var tilfellet. Gjennom de senere ukene har det vært hektisk aktivitet for å få fylkesrådet til å stå ved sine løfter. Det har man nå delvis lyktes med ved at 40 millioner kroner øremerkes flytting av ferjeleiet i Mosjøen. Men utfra de anslagene som så langt er gjort, mangler det ni millioner. De millionene forventer vi fylkesrådet finner.

Nå håper vi Helgeland Havn setter full fart på prosjektet, og at arbeidene kan komme i gang. Det er den beste garantien for at ei flytting kan realiseres og at man unngår framtidig krumspring fra fylkesrådet i Nordland.

Kommentarer til denne saken