Gå til sidens hovedinnhold

Gir seg selv ti dager på å felle jerv i Vefsn og Hemnes kommuner

Artikkelen er over 1 år gammel

Miljødirektoratet håper nå å klare det lisensjegerne bare i liten grad klarte i løpet av årets lisensjakt på jerv.

Nå gir de seg selv, ved Statens naturoppsyn, ti dager på å felle to jerver i grenseområdene mellom Vefsn og Hemnes. Jakten i korgfjellområdet startet sist lørdag og skal etter planen pågå til den 24. mars.

Mange skader

Det er Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) som er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. Skadefellingen gjennomføres for å hindre skade på tamrein og sau. I dette området har det vært mange påviste skader fra jerv på sau og lam i løpet av det siste året, og det er stort potensial for ytterligere skade, understrekes det i vedtaket.

Prioriterer Korgfjellet

Det heter videre at Rovviltnemnda i region 7 (Nordland) har prioritert Korgfjellet øverst på lista over områder som er aktuelle for ekstraordinære uttak av enkeltdyr i vinter. Det ble gitt fellingstillatelse på hele 16 dyr, hvorav åtte tisper, forut for sesongens jakt som startet i september. Men fasit da den siste jerven ble skutt rett før jaktslutt var at det bare ble felt fem jerver. Resultatet betegnes som skuffende, ikke minst for sau- og reineiere på indre Helgeland.

Bestandens overlevelse

448 sau og lam ble erstattet som tapt til jerv i Vefsn og Hemnes kommuner i 2019. Skadepotensialet på sau og lam er vurdert som stort. Direktoratet vurderer at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning i det aktuelle området enn ekstraordinært uttak av jerv vinteren/våren 2020. Et slikt uttak vurderes ikke å være til skade for jervebestandens overlevelse, eller å komme i konflikt med det nasjonale bestandsmålet for jerv, heter det i Miljødirektoratets vedtak.

Kommentarer til denne saken