Arbeidet med ny brannsikringsplan for Sjøgata har pågått over flere år og nærmer seg nå en avslutning. Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset, påpeker at dette arbeidet har svært høy prioritet.

– Samfunnsnytten ved å sikre trehusene i Sjøgata mot brann er veldig stor, sier han i ei pressemelding.

Sjøgata i Mosjøen er et trehusmiljø som har stor kulturhistorisk verdi. Her finner vi en trehusbebyggelse som gir oss unik innsikt i viktige deler av Nordlands sosiale og økonomiske historie.

– Den rike og detaljerte arkitekturen gir oss også verdfull kunnskap om byggeskikker og håndverkstradisjoner i Nordland fylke, sier Torset.

Fylkesråden understreker i pressemeldinga at brannsikring ikke minst handler om å sikre liv og helse til beboere og publikum.

– En slik trehusbebyggelse er spesielt sårbare for brann. En brann i dette bymiljøet, vil kunne spre seg raskt og ødelegge hele bygninger og i verste fall hele områder. Derfor er denne brannforebyggingen helt avgjørende for å sikre dette unike trehusmiljøet, avslutter fylkesråd Christian Torset.