Går til søksmål for å stanse Øyfjellet vindkraftverk: – Vi vil kreve at anleggsarbeidet stanses

Motvind Norge og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt går nå rettens vei for å stanse vindkraftutbyggingen i Vefsn. De vil kreve stans av arbeidet til saken er avgjort.