Gå til sidens hovedinnhold

Går mot nedleggelse av trafikkstasjonen i Sandnessjøen

Artikkelen er over 2 år gammel

Mandag offentliggjorde Statens vegvesen sin fremtidsplan. Det innebærer en nedleggelse av tjenestene ved trafikkstasjonen i Sandnessjøen.

(iSandnessjøen)

Om forslaget vedtas av Samferdselsdepartementet vil nærmeste sted for førerprøver for lette kjøretøy, inkludert MC, bli 63 km unna i Mosjøen.

Begrunnelsen fra Vegvesenet er følgende:

«Sandnessjøen har et begrenset og ukomplisert fysisk trafikkmiljø, hvor det av trafikksikkerhetsmessige hensyn ikke anses som faglig forsvarlig å gjennomføre praktiske førerprøver. Trafikkmengden er i tillegg svært begrenset, noe som også taler for at det ikke er faglig forsvarlig å opprettholde tilbudet.

Førerprøvekandidatene ved Sandnessjøen trafikkstasjon er i liten grad bostedsregistrert på stedet, i kommunen eller nærliggende kommuner.

Lokale trafikkskoler har intensivopplæring med elever som kommer reisende og oppholder seg der over begrenset tid, utelukkende med det formål å gjennomføre praktisk føreropplæring med tilhørende praktisk førerprøve. Kjørevurdering på oppdrag for Fylkeslege eller Politi vil kunne gjennomføres i Sandnessjøen ved ambulerende tjenesteyting, da slike kjørevurderinger ikke krever samme trafikkmiljø som praktiske førerprøver»

Les hele rapporten her.

Vegvesenet skriver at antallet teoriprøver (663) er høyt nok til å opprettholde tjenesten, men da ved at den overføres til en annen offentlig etat eller bli en del av et ambulerende tilbud.

Omorganiseringen og kuttene vil begynne allerede fra 1. januar 2020 og vil pågå i fem år.

Bakgrunn: Adrian (18) fra Herøy skal snart kjøre opp til førerkort i Sandnessjøen – I framtiden planlegger Vegvesenet at elever må til Mosjøen for å gjøre det samme

Vegvesenet har som mål å spare 350 millioner kroner på å kutte antall trafikkstasjoner på landsbasis fra 74 til 52.

Det reagerte sjef ved Sandnessjøen Trafikkskole Torgeir Torgersen negativt på, og kalte forslaget en «gradvis sniknedlegging av distriktene».

iSandnessjøen presiserer: I den første utgaven av denne saken slo overskriften fast at trafikkstasjonen legges ned. Det riktige er at den anbefales nedlagt av Statens vegvesen, men at forslaget skal endelig behandles av Samferdselsdepartementet. I Vegvesnets brev til departementet står det følgende:

«For å redusere denne risikoen (knyttet til omorganisering, red.anm.) er det derfor stort behov for en beslutning om lokalisering før sommerferien 2019, og klare signaler om at det vil bli overgangsordninger som gir mulighet for å gjennomføre utflytting over flere år.»

Kommentarer til denne saken