Prinsippsak til retten

Bevis: Ole Alexander Myrholt (t.v.) og Arne Erik Drevland ber Helgeland Veiutvikling eventuelt dokumentere om og hvorfor det var lov å starte innkreving av bompenger på en veistrekning som ikke var ferdig da bomstasjonen (bak) ble satt i drift 10. desember 2013. Foto: Jon Steinar Linga

Bevis: Ole Alexander Myrholt (t.v.) og Arne Erik Drevland ber Helgeland Veiutvikling eventuelt dokumentere om og hvorfor det var lov å starte innkreving av bompenger på en veistrekning som ikke var ferdig da bomstasjonen (bak) ble satt i drift 10. desember 2013. Foto: Jon Steinar Linga

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fem bilister må møte i tingretten.

DEL

– Vi savner dokumentasjon på at noen formelt har vedtatt at akkurat denne bommen skulle åpnes før veien var ferdig bygget. Å kreve inn bompenger før tiden er det samme som å bryte med Nasjonal transportplan og da Stortinget, sier Ole A. Myrholt og Arne Erik Drevland. De er to av fem bilister som snart må møte i tingretten, etter at forliksrådet nylig valgte å innstille i saken på grunn av manglende dokumentasjon fra Helgeland Veiutvikling AS.
Det var Helgeland Veiutvikling AS som klaget bilistene inn for forliksrådet.

Nasjonale føringer

Bakgrunnen for saken er at bilistene ikke betalte bom- regninger i tiden etter at bommen på Rynes i Vefsn åpnet 10. desember 2013. Det skal være snakk om totalt 75 bompasseringer. De fem valgte ikke å betale fordi delparsellen Halsøy-Hjartåstunnelen da ikke var ferdig bygget. Sikringsarbeidet var dessuten ikke sluttført.
Delparsellen er samlet 2,7 kilometer lang.
Det er nettopp den såkalte parallellinnkrevingen, altså det å kreve bompenger før veien er ferdig bygget, som er stridens kjerne: En vedtatt Nasjonal transportplan for perioden 2006–2015 slår fast at parallellinnkreving ikke skal skje.
I sine planer la veivesenet opp til at bommen skulle åpnes alt 1. november 2013.

Diffust om prosent

– Nå regningene kom, så klaget vi. Svaret fra bomselskapet var en påstand om at 90 prosent av veien var ferdig bygget, og at parallellinnkreving derfor var greit, basert på at denne delstrekningen er 2,7 kilometer lang, sier Myrholt.
Han hevder at Helgeland Veiutvikling seinere erkjente at bomstasjonen på Rynes var en del av finansieringsgrunnlaget for hele veiprosjektet fylkesvei 78, minus Toventunnelen. Dette utgjør 15,3 kilometer vei, inkludert strekningen Holandsvika – Brattlia.
Dermed ryker i så fall matematikken; 2,7 kilometer utgjør ikke 90 prosent av 15,3 kilometer.
Bjørn Helge Hansen opplyser imidlertid i en tekstmelding mandag at hver bomstasjon skal bidra med et bestemt beløp.
– 90 prosent refererer til strekningen Halsøy-Hjartåstunnelen, skriver Hansen.
I tillegg til Myrholt har Helgelendingen snakket med ytterligere to av de fem som ikke betalte bomavgift før veien var ferdig bygget: Christer Jakobsen og Arnt Erik Drevland.
– Jeg valgte ikke å betale bomregninger fordi veien hadde mye dårligere standard enn før veibyggingen startet. Den var tidvis nesten ikke framkommelig. Det er veivesenet og fylket som har rotet dette til ved å akseptere at bommen åpnet før veien var ferdig. Det skal ikke vi bilister betale for, sier Jakobsen.
"En kompleks sak.
odd jarle hansen
Forliksrådet
– Ikke engang sikringsarbeidet overfor ytre deler av veistrekningen var kommet i gang da bominnbetalingen ble startet, sier Drevland.
– En kompleks sak som i tillegg involverer finjuss, sier forliksrådets leder Odd Jarle Hansen.
Bjørn Helge Hansen konstaterer at saken er av prinsipiell karakter. Han påpeker at det ikke er Helgeland Veiutvikling AS som bestemte når bommen skulle åpnes.
– Nå må vi skaffe skikkelig dokumentasjon. Det har store konsekvenser dersom det faktisk ikke var tillatt å åpne bommen på det aktuelle tidspunktet. Saken kan medføre at bilister eventuelt må få tilbake penger. Jeg ser bilistenes poeng: De spør om det var lov å starte innkreving. Hele saken er litt underlig, i og med at det ikke er oss i bomselskapet som har vedtatt oppstart av innbetaling. Det var Nordland fylkes- kommune og Statens vegvesen som vedtok dette. Jeg har tillit til at veivesenet og fylket vet hva de gjorde, sier Hansen.
fakta

Delparsell Haløsy-Hjartåsen er en del av prosjektet fv.78.
Delparsellen ble kraftig forsinket, av flere årsaker.
Tre bomstasjoner i hele prosjektet. En står på Rynes.

Artikkeltags