– Dette kommer til å bli moro, påpeker Avisa Nordlands (AN) sin lederskribent etter at kulturminister Abid Raja mandag ankom Bodø med 100 millioner kroner i statlige garantier til Europas kulturhovedstad i 2024. Det skulle bare mangle at man ikke får mye moro for så mye penger. Frykten er at pengebruken reserveres Bodø og Salten og ikke inkluderer hele fylket.

Det er en gigantisk satsing det nå legges opp til etter at Bodø ble utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Valget av Bodø kom etter et imponerende og lærerikt arbeid i regi av kommunen, godt støttet av Nordland fylkeskommune. Finansieringen av prosjektet skal skje ved at staten bidrar med 100 millioner kroner, næringslivet med 100 millioner, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune med 50 millioner kroner hver. Hele ideen med kulturhovedstadsprosjektene er å løfte fram kultur og reiseliv i en bredest mulig sammenheng.

Både Bergen og Stavanger/Sandnes har tidligere hatt æren av å være utpekt som Europeiske kulturhovedsteder. Ifølge beregninger som er gjort skal dette være godt fundamenterte økonomiske prosjekt, der man får igjen 1,4 kroner for hver investerte krone. Ifølge AN sin lederskribent følger det også svært mye lokal glede og stolthet med dette prosjektet.

Når vi tross jubelen, tillater oss å stille noen spørsmål ved hele prosjektet, er det først og fremst forankret i det faktum at Nordland fylkeskommune, som på grunn av anstrengt økonomi, må kutte i tilbudet til befolkningen i hele fylket. Likevel ser man seg råd til å bruke 50 millioner kroner på et prosjekt som først og fremst vil ha betydning for Bodø. Fra prosjektledelsen i fylkeshovedstaden er det påpekt at dette er et prosjekt for hele fylket, og der kulturlivet på mange nivåer skal trekkes med i feiringa som varer hele 2024.

Likevel var det Bodø, og kun Bodø, som var på kulturministerens lepper da han kunngjorde statsgarantien mandag. Riktignok er det slik at konstituert daglig leder Henrik Sand Dagfinrud i Bodø 2024 har vært på en turne i fylket for å inspirere til kreativitet i forbindelse med kulturhovedstadsåret. Men vi savner en helhetlig beskrivelse på hvordan dette skal engasjere hele Nordland, landsdelen og nasjonen.

Vi tror Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024 først og fremst blir en markering for Bodø, kulturlivet og befolkningen der. Det er vel og bra, og vi unner Bodø festivitas i et helt år. Det blir helt sikkert mye moro for 300 millioner kroner. Men da burde man i anstendighetens navn si at det er Bodø og kun Bodø som gjelder, og ikke late som om dette er noe som kommer hele befolkningen i Nordland til del.