- Vi har null tillit til sykehusledelsen, sa Bjørn Larsen (Frp).

Tirsdag diskuterte Vefsn formannskap den siste tids utvikling i sykehusprosessen.

Bakgrunnen var at ordfører Berit Hundåla i Vefsn og Ivan Haugland i Leirfjord i et brev datert 12. november ba om et møte med ledelsen i Helgelandssykehuset. Initiativet til brevet kom etter et ansattmøte i sykehuset i Mosjøen 10. november. Her deltok sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir.

Møteinvitasjonen fra Vefsn og Leirfjord ble akseptert lørdag 13. november. Møtet foregikk på Mo mandag 15. november.

I brevet viser ordførerduoen til at Gunnlaugsdottir i ansattmøtet skal ha uttalt at benevnelsen "omegn" i et vedtak i Helse Nord 27. oktober ikke betyr Tovåsen, og at Tovåsen er ute som lokaliseringsalternativ.

Hundåla og Haugland skriver videre at det er tomt 17 i Tovåsen som er ute, men at andre tomter i tovåsenområdet fortsatt kan være aktuelle.

- Uttalelsen til Gunnlaugsdottir er svært unøyaktig og svært uheldig, heter det i brevet.

I møtet med sykehusledelsen mandag deltok foruten Hundåla rådmann Erlend Eriksen, helse- og omsorgssjef Rachel Berg, og Espen Isaksen fra MON. Fra Leirfjord møtte flere representanter fra ledelsen, i tillegg til Haugland.

Kvittert ut?

Hundåla sier at flere fra ledelsen i sykehuset og sykehustyret deltok, samt fra prosjektgruppa for et nytt sykehus.

- Vårt inntrykk etter møtet er at tovåsenområdet framstår fra sykehusledelsens side som kvittert ut. Det gjør også punkt to og tre i styrevedtaket til Helse Nord 27. oktober. Med andre ord så hadde ikke ledelsen i sykehuset tenkt på lokal medvirkning rundt vedtakene dersom vi ikke selv hadde sendt brevet og bedt om dette møtet. Jeg vil si at dette er en svært dårlig form for saksbehandling av Helgelandssykehuset. Dette er lite demokratisk. De ønsker å sjekke ut vedtak i Helse Nord, uten å ta kontakt med berørte kommuner. Vårt inntrykk er at ledelsen ser ut til å ha bestemt seg på forhånd. I møtet spurte vi for eksempel om prosjektet har tenkt å inkludere ei omegnstomt. Dette var ledelsen utydelig på, sier Hundåla til Helgelendingen etter formannskapsmøtet tirsdag.

Hun legger til at Vefsn og Leirfjord argumenterte med flere argument for en mer egnet sykehuslokalisering, nærmere Toventunnelen.

- Vi argumenterte blant annet med næringsutvikling som kommer i Vefsn, og med hensyn til fagmiljøet og til pasientene og pårørende. Vi fikk en følelse av at Helgelandssykehuset ikke vil høre på oss, sier Hundåla.

- Legger andre motiv i et vedtak

Jørn Clausen (H) tok ordet i formannskapet tirsdag.

- Det sjokkerer meg at vi har en sykehusadministrasjon som ikke viser kunnskap om hva som er beslutningsgrunnlag og marsjordrer. Administrasjonen skal være objektiv og jobbe for et sykehus som er bedre for alle. Nå mistolker ledelsen og legger andre motiv i et vedtak som er saksbehandlet i forkant. Dette viser to ting: Enten har de ikke peiling på ledelse, eller så driver de med manipulasjon. Nå må vi dra i håndbrekket, sa Clausen.

- Fikk ikke svar

Rådmann Erlend Eriksen sa at han tror at sykehuset i beste fall blir lokalisert på fastlandet nær Helgelandsbrua.

- Jeg tror også at det kan ligge an til enda et alternativ på Alstenøya. I møtet mandag utfordret vi styrelederen flere ganger til å tolke vedtaket i Helse Nord. Også Gunnlaugsdottir ble utfordret. Vi fikk ikke svar. Dette er jo pussig, siden vi snakker om et vedtak fra eieren av sykehuset, sa Eriksen.

- Manipulasjon

Bjørn Larsen (Frp) sa at det er på tide å sette foten ned.

- Vi vet at sykehusledelsen manipulerer. De ønsker at sykehuset blir etablert så langt sør på Alstenøya som mulig. For alt det vi vet så ønsker de like gjerne at sykehuset blir bygget på Mindlandet. Dette gjør sykehusledelsen for å splitte. Jeg tenker at ledelsen har null tillit. Dette må regjeringen og helseministeren være klar over, sa Larsen.

- Jeg føler at vi har gått i ring i to år i sykehussaken. Det er ganske åpenbart at dess lenger ut på kysten det nye sykehuset blir bygget, dess mindre nær-sykehus får vi. Er det slik at dette er en politikk som skal bidra til at nummer to- sykehuset på Helgeland skal legges ned? Sykehuset i Rana blir jo ikke rørt, sier Hundåla.

Vil ikke kommentere innholdet

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir kommenterer til Helgelendingen i en e-post:

- Vi jobber nå med å ferdigstille en styresak som skal sendes ut 18. november, og det vil ikke være riktig å kommentere innholdet i den før saken går ut eller styret har gjort sin behandling. Saken svarer ut Helse Nord sin bestilling i sak 129-2021. Vi har vært i tett dialog med Helse Nord underveis i arbeidet, og vil legge fram en godt gjennomarbeidet sak. Vi har lyttet til innspill fra Vefsn og Leirfjord kommune – som vi også lytter til alle andre kommuner på Helgeland, skriver direktøren.