«FrP vil stemme mot nedleggelse av oppvekstsentrene»

Kay Rune Nersund (til høyre) vil stemme mot nedleggelse av oppvekstsentrene i Leirfjord. Her sammen med fylkestingspolitiker for FrP, Richard Dagsvik under valgkampen i 2019.

Kay Rune Nersund (til høyre) vil stemme mot nedleggelse av oppvekstsentrene i Leirfjord. Her sammen med fylkestingspolitiker for FrP, Richard Dagsvik under valgkampen i 2019. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hva skal vi prioritere i Leirfjord?

Temperaturen begynner å ta seg opp etter at det er blitt kjent hvilke tiltak rådmannen foreslår i forbindelse med omstillingsprosjektet i Leirfjord kommune. Spesielt forslag om endring av skolestruktur er lite populært og det blir blant annet påpekt at utredningene av denne saken er mangelfull.

Jeg mener at to stikkord er vesentlige for å forstå hva denne saken dreier seg om, økonomi og prioritering. Skal vi skape ro rundt skolestrukturen i et langsiktig perspektiv er det ikke nok å være villige til å stemme mot en strukturendring, man må også være villige til å prioritere skolene økonomisk. Det enstemmig vedtatte omstillingsprosjektet i Leirfjord forutsetter en årlig innsparing på over 10 millioner kroner hvis vi skal få en bærekraftig økonomi. Det betyr at noe må prioriteres bort skal vi få i balanse i regnskapet.

Senterpartiet framstår utad som det partiet som kjemper hardest for å bevare skolestrukturen. Det som ikke kommer tydelig fram er deres økonomiske prioriteringer som etter mitt syn går i en helt annen retning. I fjorårets budsjett foreslo Senterpartiet at de årlige driftsutgiftene til kommunen skulle økes med 1 348 000 kr vel vitende om den økonomisk krevende situasjonen vi står i. De var også først ute blant politikerne til å kreve en ny stilling som personalsjef. I august i år stemte Senterpartiet for en løsning som innebærer en utbygging av LBU med 600–700 m². Denne politikken mener jeg bereder grunnen for nedleggelse av grendeskolene.

Når det gjelder LBU mener jeg vi bør holde fast på vedtatt plan for ombygging av barneskolen. Neste faste bør utsettes til saken vedrørende sykehus er avklart. Når Helse Nord sier at grensen på omegn begrepet ikke må forstås til akkurat 20 minutter forstår jeg det slik at Tovåsen alternativet seriøst blir vurdert. Blir det sykehus i Leirfjord trenger vi kanskje en større utbygging enn det vi i dag ser for oss.

FrP har ikke en fastlagt holdning til skolestruktur. Det kan være situasjoner hvor endring kan forsvares med utgangspunkt i sviktende elevgrunnlag eller økonomi. I situasjonen vi står i nå ser jeg liten politisk vilje fra de andre partiene til å prioritere skolene økonomisk, annet enn å skyve ansvaret over på regjeringen. I årets forslag til statsbudsjett ligger Leirfjord kommune an til å få en vekst i de frie inntektene på 4,4 %. I det siste statsbudsjettet den rødgrønne regjeringen la fram i 2013 var den samme veksten beregnet til 2,9 %.

Selv om en eventuelt ny regjering neste år bidrar med mer penger til kommunene er det direkte villedende å påstå at dette vil bidra til å utslette alle økonomiske problemer for kommunene. Noe av jobben må vi uansett gjøre selv. Det vanskelige for en politiker er ikke å fortelle hva du vil prioritere gjennomført, men å fortelle hva du må prioritere bort. Dette mener jeg ble godt illustrert i fjorårets valgkamp. Kampen om velgerne ledet til flere politiske solskinnshistorier det tydeligvis nå er vanskelig å leve opp til.

I juni i år var omstillingsprosjektet oppe til behandling i kommunestyret. FrP stemte der sammen med Ap for at saken om skolestruktur skulle utsettes til november slik at den kunne utredes bedre. Det kommer nå inn massiv kritikk fra de berørte kretsene på prosessen og det de opplever som manglende informasjon. Spørsmålet er da om at den administrative og politiske ledelsen har brukt tida godt siden juni til å belyse sakens mange sider.

Jeg mener at vi må ta oss tid til å lytte til folk, la dem få komme med innspill, og fra et politisk ståsted forklare folk hvordan vi ser på en sak. I forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel står det følgende i en setning under Medvirkning; «God kommunikasjon er viktig for å sikre at allmennheten forstår de politiske veivalg som tas og konsekvensene av disse». Jeg tror ikke vi har klart å leve opp til dette i denne saken, særlig ikke etter at det lovede folkemøtet ble avlyst. FrP vil derfor stemme mot nedleggelse av oppvekstsentrene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken