Gå til sidens hovedinnhold

«FrP mener at i et omstillingsprosjekt er det nødvendig å snu så mange steiner som mulig»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leirfjordbudsjettet 2021

Leirfjord AP har i flere avisinnlegg kritisert det vedtatte budsjettet i Leirfjord (vedtatt av FrP, SP, Rødt og Roy Åge Edvardsen, AP). De mener at det er urealistisk og inneholder forslag som blant annet kan føre til sentralisering av tjenester.

At man allerede i februar trekker slike konklusjoner mener jeg er noe forhastet. Et budsjett blir vel nesten aldri fulgt opp 100 % som planlagt. Derfor gjennomføres det i løpet av året flere budsjettreguleringer. Første budsjettregulering gjennomføres allerede på førstkommende kommunestyremøte. Siden vi får utbetalt et ekstraordinært utbytte fra Helgelands Kraft finner vi rom for å satse på fiber med full styrke også i 2021.

AP og SP har jo stor tro på regjeringsskifte til høsten. Begge partiene lover at rammetilskuddet til kommunene skal økes hvis de kommer til makten. I det vedtatte budsjettet er det ikke tatt høyde for en slik økning fra neste år. Så her har vi kanskje en «buffer»? I alle fall bør AP og SP tro på det!

FrPs valg av budsjettpartnere i fjor høst har sammenheng med stemmegivningen i kommunestyret 16. november i saken om omstillingsprosjektet. Flertallet i kommunestyret vedtok der at oppvekstsentrene i kommunen ikke skulle nedlegges. Hvis man sitter i posisjon og skal styre en kommune er man avhengig av flertall i kommunestyret for å gjennomføre politikk. Hvis man ikke har flertall må man enten justere politikken i tråd med flertallets ønske, eller så må man kaste kortene og overlate styringen til noen andre. Jeg konstaterer at AP valgte sistnevnte løsning.

AP og FrP styrte kommunen med et knapt flertall, 10 av 19 kommunestyrerepresentanter. Vi var altså avhengige av full oppslutning fra våre representanter for at vi skulle ha flertall i kommunestyret. Under avstemmingen om omstillingsprosjektet var det kun under punkt 2. som omhandlet reduksjon av flyktningtjenesten at AP stemte samlet. Både når det gjaldt voksenopplæringen og oppvekstsentrene var Aps gruppe delt i synet på nedleggelse/omstilling.

Som sagt når man sitter i posisjon er man avhengig av flertall i kommunestyret for å kunne styre kommunen. Når APs egen gruppe ikke klarer å bidra til dette flertallet, blir Aps kritikk av vedtatt budsjett direkte usaklig. Vedtatt budsjett er en konsekvens av hva som var mulig å få til i kommunestyret. Dette burde AP ha erkjent for lenge siden!

Så litt om sentralisering. AP er redd for at et utvidet samarbeid om tjenester med Alstahaug kommune kan føre til sentralisering. Dette sier de til tross for at de selv foreslår sentralisering av for eksempel barnehager. Jeg synes det er viktig å få fram at levering/henting av barn i barnehager skjer to ganger pr. dag. De som må kjøre omveier to ganger daglig fordi at nærbarnehagen blir nedlagt får helt klart en vanskeligere hverdag.

Hvor ofte har innbyggerne kontakt med oppmålingsingeniør, jordbrukssjef eller lege? Forhåpentligvis ikke to ganger pr. dag! Aps syn på sentralisering ser for meg ut til å være av den lite solidariske sorten.

Jeg vil forresten understreke at det ikke er tatt stilling til omfang/nivå på samarbeid med Alstahaug. Det er kun satt i gang et utredningsarbeid. FrP mener at i et omstillingsprosjekt er det nødvendig å snu så mange steiner som mulig. Når flere ulike typer tjenester blir vurdert, har vi et bedre beslutningsgrunnlag når det kommer til omstilling/innsparingsmuligheter. FrP har bidratt etter beste evne i omstillingsprosjektet, og tatt høyde for hvilke løsninger det demokratisk valgte flertallet i kommunestyret kan være med på.

Kommentarer til denne saken