– Urettferdig fordeling

FLYTTING: Fremskrittspartiet i Vefsn ønsker å flytte bompengeinnkrevingen på Rynes til Toventunnelen. – Dagens ordning gir ei skeivfordeling vi ikke kan være bekjent av, sier Bjørn Larsen. Foto: Jon Steinar Linga

FLYTTING: Fremskrittspartiet i Vefsn ønsker å flytte bompengeinnkrevingen på Rynes til Toventunnelen. – Dagens ordning gir ei skeivfordeling vi ikke kan være bekjent av, sier Bjørn Larsen. Foto: Jon Steinar Linga

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Frps Bjørn Larsen har liten sans for at enkelte må bære større deler av bompengebelastningen.

DEL

Det var under siste formannskapsmøte i Vefsn at Frp fikk gjennomslag for sitt forslag for å endre bompengestrukturen.

Ministeren positiv

Vedtaket lød som følger: «Vefsn kommune tar initiativ til at kommunene Vefsn og Leirfjord, samt Nordland fylkeskommune søker Samferdselsdepartementet om å samle innkrevingspunktene Rynes og/eller Ømmervatn til Toventunnelen.»
– Nå skal det fremmes en sak for formannskapet og det er vi selvsagt fornøyde med, sier Larsen som har vært i kontakt med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sakens anledning.
– Han kan ikke gi noen forhåndsgodkjenning, men han er positiv til alle grep som gjør bombelastningen lettere for innbyggerne. Og det har vært vårt poeng hele tiden. Aller helst vil Vefsn Frp bli kvitt alt som heter bompenger, men det lar seg ikke gjøre. Det vi reagerer på er den skeivbelastningen som gjøres i denne saken. Bommen på Rynes skal stå for rundt 60 millioner kroner av totalsummen. At det i stor grad skal kreves inn fra beboerne på «feil side» av bommen, mener jeg er feil, sier Larsen som har tre foreslåtte alternativer til innkreving.

Samme belastning

– Det første er at fylkeskommunen dekker inn inntektsbortfallet. En annen mulighet er å forlenge innkrevingstiden, slik at trafikken gjennom Toventunnelen vil løse saken. En tredje mulighet er selvfølgelig å øke prisen på bompassering gjennom Tunnelen. For dem som reiser fra ytre til indre strøk, vil jo den totale økonomiske belastningen bli den samme, sier Larsen.
– Er dette en sak der er politisk enighet om?
– Ja, det tror jeg at det er. Vårt forslag ble enstemmig vedtatt og jeg oppfatter at ordføreren har en god dialog med fylkesråden for samferdsel.

Artikkeltags