«Freezing rain» rammer flytrafikken: - Et fenomen vi helst vil unngå