Gå til sidens hovedinnhold

Fredlundskogen fortjener stor anerkjennelse og kan med rette være stolte av jobben som gjøres

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Berettiget stolthet

Fredlundskogen sykehjem for demente i Vefsn er blitt en mønstervirksomhet som vekker nasjonal oppmerksomhet. Høy kvalitet på tjenestene, beboere som føler seg vel ivaretatt og ansatte som gir av seg selv for å skape livsglede hos brukerne er litt av oppskrifta.

Tirsdag ble det kjent at Fredlundskogen er tildelt Livsgledeprisen 2021. Tema for årets pris har vært livsgledemat. Målet er å skape økt matglede, engasjement og fagkunnskap om mat og måltid. Et ekstra fokus med hele dette konseptet er å bidra til at eldre får ivaretatt sitt grunnleggende behov for mat, riktig ernæring og gode måltidsopplevelser.

I høst har det vært en rekke oppslag i media om eldre mennesker som ikke får mat som har en kvalitet og et næringsinnhold som er tilstrekkelig for at de skal opprettholde livskvaliteten. I flere sammenhenger har det vært fokusert på eldre på institusjon som får for få måltider gjennom døgnet, at maten ikke holder god nok kvalitet og at den hverken smaker godt eller ser bra ut. Underernæring blant eldre, både de som bor hjemme og på institusjon, er nå løftet opp på regjeringsnivå fordi problemet er betydelig større enn hva som tidligere er kommunisert.

Når Fredlundskogen får prisen nettopp for sin livsgledemat er det fordi at ansatte legger vekt på at måltidene er et samlingspunkt, enten det gjelder å hente råvarer fra egen produksjon, klargjøring, tilberedning eller å gjøre måltidene til en sosial arena. I tillegg dokumenterer prisen at måltidene sikrer eldre mat med riktig næringsinnhold.

Det er på alle måter en stor fjær i hatten og en særdeles viktig anerkjennelse for den viktige jobben alle ansatte ved Fredlundskogen gjør, hver dag året gjennom. Men det er også en anerkjennelse til Vefsn kommune for den jobben som er gjort for å bygge opp en institusjon som Fredlundskogen. Men det aller viktigste er at dette er et tilbud som holder høy kvalitet og som ivaretar de som bor på Fredlundskogen på aller beste måte.

Konkurransen om Livsgledeprisen er stor og 33 sykehjem og omsorgsboliger som er sertifisert som livsgledehjem, var nominert til årets pris. Fredlundskogen var en av tre i finalen om å bli kåret til det beste. I følge styremedlem Gry Oanes Solbakken i stiftelsen Livsglede for eldre, som deler ut prisen, fikk Fredlundskogen 18 av 18 mulige poeng ut ifra de kriteriene juryen har vurdert.

I tillegg til å prioritere eldreomsorg høyt nok når kommunale og statlige midler skal fordeles, er det helt nødvendig å ha gode eksempler å vise til. De som kan være rollemodeller for andre kommuner og institusjoner som ønsker å videreutvikle og styrke sitt tilbud til gamle og syke mennesker. Fredlundskogen er et slikt eksempel, og derfor har de mottatt Livsgledeprisen 2021. De fortjener stor anerkjennelse og de kan med rette være stolte av jobben som gjøres.

Kommentarer til denne saken