Gå til sidens hovedinnhold

Franziska Wika topper liste for Vefsn Venstre

Artikkelen er over 1 år gammel

Vefsn Venstre har levert en liste på 16 personer til høstens kommunevalg. Venstre sin ordførerkandidat er Johanna-Franziska Wika, som i dag er kommunestyrerepresentant for Venstre.

– Venstre vil gi frihet til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare på fellesskapet og miljøet. Vi tror på innovasjon, profesjonalitet, innsats og dugnadsånd for å skape et godt samfunn, skriver Franziska Wika i en presssemelding til Helgelendingen, og fortsetter:

– Friheten til å forme sitt eget liv skapes ved å gi reell valgfrihet til alle, uavhengig av bakgrunn, ressurser eller identitet, og det er også slik vi tar ansvar for hverandre. Vi ønsker å gi vårt bidrag til at Vefsn skal bli en framtidsrettet, bærekraftig og miljøvennlig kommune.

Hun forklarer videre at Vefsn Venstre er klare til å gjøre Vefsn til et enda bedre sted å bo. Som politiker har Wika en visjon om at innbyggerne og innflytterne i Vefsn skal finne det «gode liv» på det stedet de ønsker å bo. En av hjertesakene er psykisk helse. Utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet er særlig avgjørende for å mestre eget liv. I tillegg står ungdom i sentrum for Wikas engasjement.

– En helsefremmende kommune som gir deg omsorg når du trenger det, et godt sted å vokse opp, tar klima- og miljøutfordringene på alvor og legger til rette for nyskapning, nye arbeidsplasser og grønn vekst. Det skal være godt å vokse opp i Vefsn. En god barndom gir et godt fundament for resten av livet.

Wika mener ytringsfriheten brukes for å sette urettferdighet, maktkonsentrasjon og korrupsjon på dagsorden, der likegyldighet og uengasjement er samfunnets fiender. Hun er også engasjert i internasjonal politikk, og dens betydning for lokal politikk, og har i mange år kjempet for samiske rettigheter i regionen.

– Vefsn Venstre vil sikre alle barn samme mulighet til å skape sin egen framtid, uansett utgangspunkt. Dette skal gjøres ved å gi alle barn samme mulighet læring, lek og til å bruke egen skaperkraft. Vi ønsker å videreutvikle Mosjøen som studiested og bidra til økt kjennskap til høyere utdanning i Vefsn, stimulere til nettverksbygging for høyere utdanning, og opprette en utdanningsportal for Vefsn for informasjon om høyere utdanning. Nye Vefsn skal være en grønn, moderne og framtidsretta kommune, og på den måten bli et godt sted å bo for det store mangfoldet av folk som bor her. Vi mener at vi skal klare det ved å satse på skolen, ta vare på naturen og legge til rette for nyskapning i næringslivet. Vi trenger flere Vefsninger for framtida. Det skal vi jobbe for, skriver hun, og det legges til:

– Ved all næringsutvikling skal hensyn til miljø og bærekraftig utvikling tillegges mer vekt enn økt økonomisk gevinst. Det betyr at vi sier nei til vindmøller på Øyfjellet.

Slik ser lista ut:

1   Johanna-Franziska Wika     1962    Distriktsmusiker

2   Per Christian Enger               1974    Grunnerverver

3   Tom Remhaug Duesund      1969   Analytiker

4   Ben Roger Øien                             1971     Helsefagarbeider

5   Irina Haga                                       1991     Analytiker

6   Gry Orfei Solbraa                           1969    Prest

7   Hugo Ronald Raste                       1953     Adjunkt m/til.

8   Janicke Kernland                          1966    Museumsleder

19 Alfred Stamnes                             1994    HIAS medarbeider

10   Torild Joakimsen                        1947    Ingeniør (pensj)

11   Magne Grøva                                1944    Lektor (pensj)

12   Randi Elise Valla                         1965    Musiker

13   Anita Heli                                      1971    Landskapsingeniør

14   Erlend Kleiven Lorentzen          1978    Psykolog

15   Jelena Irikova Zjalilova              1965    Førskolepedagog

16   Hans Eivind Høydal                    1934    Vedlikeholdsingeniør (pensj)

Les også

Franziska Wika: – Jeg setter meg ned foran anleggsmaskinene om det blir bygd vindmøller på Øyfjellet

 

Kommentarer til denne saken