Ifølge en pressemelding fra begge parter, går samarbeidet ut på å bygge en industriell forsyningskjede for grønt hydrogen, sikre felles tilgang til ytterligere areal og etablere felles infrastruktur for grønne industriprosesser i Mosjøen.

«Som to pådrivere for det grønne industriskiftet i Mosjøen, vil Norsk e-Fuel og Gen2 Energy i framtiden jobbe tett sammen. Norsk e-Fuel planlegger å industrialisere produksjonen av syntetisk, fornybart drivstoff til flyindustrien, også kalt e-Fuel. E-Fuel er basert på elektrokjemisk konvertering av vann, CO₂ og fornybar elektrisitet», sier Lars-Bjørn Larsen, CCO i Norsk e-Fuel.

På nabotomten har Gen2 Energy startet planlegging av produksjonsanlegg for storskala produksjon og frakt av grønt hydrogen. De to selskapene deler ifølge Larsen mange av de samme mulighetene og utfordringene som det voksende markedet for flytende og gassformige fornybare energibærere har i vente.

«Med felles tilholdssted i Mosjøen vil begge selskapene benytte muligheten til å sikre at regionen blir en sentral lokasjon for fornybarindustrien i Norge, og skape et attraktivt arbeidsmiljø for framtidige ansatte i bedriftene. Vi ser derfor veldig fram til å jobbe tettere med Gen2 Energy i framtiden. Bærekraftig bruk av felles infrastruktur, bygninger og nødvendige verktøy gir mening for oss, og i løpet av de kommende månedene vil vi utforske hvordan vi kan øke synergiene til våre virksomheter og produksjonsprosesser», sier Larsensom får full støtte fra administrerende direktør i Gen2 Energy, Jonas Meyer.

«Å samarbeide med Norsk e-Fuel for å utvikle en industriell kortreist forsyningskjede knyttet til Gen2 Energys produksjon av grønt hydrogen til Norsk e-Fuels produksjon av syntetisk drivstoff, er nøkkelen i Gen2 Energys ambisjoner i Mosjøen. Vi ser mange muligheter i samarbeidet med Norsk e-Fuel, samtidig som vi styrker posisjonen til Mosjøen som et viktig sted med gode arbeidsplasser for grønn industri i regionen, sier Meyer.

Gen2 Energy og Norsk e-Fuel har også signert en trilateral opsjonsavtale med Vefsn kommune om kjøp av ytterligere industriareal nær begge parters produksjonssteder på Nesbruket. Planen er å lokalisere felles administrasjonskontorer, parkering, verksteder og laboratorium i dette området, like nord for nye Pålgården transformatorstasjon som Linea planlegger å bygge for å forsyne det nye industriområdet med fornybar kraft.

«Utviklingen er veldig hyggelig og viser at vi er en attraktiv kommune for nyetableringer. Det bekrefter også det jeg tidligere har sagt at begge selskapene er seriøse og har store planer for Vefsn kommune», sier ordfører Berit Hundåla i Vefsn kommune.

Norsk e-Fuel og Gen2 Energy

Norsk e-Fuel AS er et ledende industrikonsortium som har gått sammen om å skape et bærekraftig drivstoff som skal realisere en klimanøytral transportsektor, spesielt i bransjer som er vanskelige å elektrifisere – som flyindustrien.

Selskapets første produksjonsanlegg vil ligge i Mosjøen, og skal produsere fornybart drivstoff fra CO2 og vann ved bruk av 100 % norsk fornybar elektrisitet.

Gen2 Energy er et norsk selskap dedikert til å utvikle, bygge, eie og drifte en integrert verdikjede for grønt hydrogen.

Selskapet har som mål å ha flere storskala produksjonsanlegg for grønt hydrogen lokalisert i Norge, samt et distribusjonsnettverk som sikrer kundene trygg og pålitelig levering av grønt hydrogen.