Framtida for samisk reindrift står nå på spill

Av
DEL

LeserbrevVi ser nå at Samisk reindrift framtid trues dramatisk av enorme arealinngrep til vindkraftindustri. Vindkraft og reindrift kan IKKE samlokaliseres.

På Fosen i Trøndelag og i Vefsn i Nordland har sør-samiske reindriftsutøvere gått til søksmål for å forsvare sin rett til tradisjonell reindrift.

Domsavsigelen på Fosen saken er tydelig og gir presedens.

Stevningen om midlertidig forføyning med krav stans i utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk til konsesjonens gyldighet er grundig vurdert av retten, vil etter det vi erfarer stå i Oslo ultimo august då.

Fosen-dommen

En enstemmig lagmannsrett er enig i at Storheia er tapt som vinterbeiteområde og det vil være nødvendig å fore 50 % av reinflokken for at reindriften skal kunne opprettholdes på dagens nivå.

Anders Eiras (Protect Sapmi )beregning av kostnadene til fôiring er i all hovedsak tatt til følge.

Lagmannsretten er enstemmig i tvil om gyldighetsspørsmålet, men lander på at konsesjonen er gyldig.

Det uttales at tapet av Storheia i utgangspunktet gjør at Sørgruppens eksistens er truet, men at dette repareres ved en stor erstatning til fôringsopplegg.

Tvilen gjelder om avviket fra tradisjonell drift er så stort at dette kommer i konflikt med kulturvernet etter folkeretten.

Stevning Øyfjellet

Jillen-Njaarke reinbeitedistriktet tok 8. juli ut søksmål mot Staten v/Olje-og energidepartementet. Reinbeitedistriktet krever umiddelbar stans i anleggsarbeidet, begrunnet i at vilkår for konsesjonen ikke er oppfylt.

I konsesjonvedtaket legger departementet til grunn at flyttleien gjennom planområdet må sikres for at reindriften i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt skal overleve.

I ettertid av konsesjonsvedtaket viser nyere forskning og erfaring at vindkraftverk og reindrift ikke går overens.

Det samme er lagt til grunn av Frosrating lagmansrett i en prinsipiell dom fra starten av juni i år - Fosen dommen!

Reinbeitedistriktet mener derfor det ikke vil være mulig å sikre flyttleien gjennom planområdet og derfor er konsesjonvedtaket ugyldig.

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt kjemper en kamp for egen overlevelse og videreføring av reindriften som har vært utøvd i områdene i flerfoldige århundrer.

Konklusjon

Disse sakene vil kunne stanse vindkraftutbygging i reindriftsområder.

Hele det samiske miljøet og alle landets naturvernorganisajonen må stå sammen og bygge en sterk felles ALLIANSE mot vindkraftutbyggingen.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags