Reindriftsnæringa melder om betydelige tap til rovvilt. Sauebønder som slipper dyra på beite frykter det samme. I våre områder er det både jerv, bjørn, ørn og gaupe som kan gi og har gitt store tap for beitenæringa.

Stortinget har vedtatt et rovdyrforlik som skal gi rom for både rovdyr og beitenæring. Slik det praktiseres nå opplever mange i næringa at de driver foring av rovdyr. Det er verken hensikten eller ønskelig at et stort antall kalver og lam skal gå tapt til rovdyr, og det viser at rovvilt-bestanden må forvaltes bedre. De store tapene er vel dokumentert. Lange utredninger er derfor ikke rett handlingsmåte, når reinkalver dør i store mengder og lam er i ferd med å slippes på beite.

Vi vil oppfordre vår gode landbruks- og matminister til å kjempe for matproduksjonen og forklare alvoret i situasjonen for Miljødirektorat og Klima- og miljødepartement. Beitenæringa trenger redusert press fra rovvilt for å se framtida lysere i møte. Reindriftsutøvere og sauebønder må slippe den psykiske belastningen det er å oppleve at store deler av flokken blir tatt av rovdyr.

Øyvind Bergh/Magnar Kro Baisgård, leder/nestleder Vefsn KrF
Anne-Sofie Urke/Einar Bondevik, leder/nestleder Rana KrF