Gå til sidens hovedinnhold

"Framstillingen om at Rana sykehus er truet må stoppe!"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar til Gerd Røtnes

Jeg konstaterer at du konsekvent ikke kommenterer det åpenbare hovedpoenget i saken. Å tolke «gubbe-geriljaen» dit hen du her gjør kan ikke tolkes på annen måte enn hersketeknikk for å trekke fokus bort fra innhold. Alle midler tas som vanlig i bruk for å hellige målet. Går derfor uaffisert videre.

Derfor ser jeg meg nødt til å komme med en oppklaring ifb med ditt tilsvar i Hblad. Vet ikke hvorfor du føler deg tråkket på, men med Gubbe-geriljaen mener jeg primært den overflod av menn som kommenterer under saker som omhandler sykehusprosess og spesielt saken rundt tarmkreftkirurgi. Kommentarene som legges ut er mye sverting av Ssjøen sykehus noe som indirekte skader hele Helgelandssykehusets renomme. Jeg vet ikke hvor mye du frekventerer kommentarfelt i ulike media, men jeg reagerer på at du skriver at disse på en fornuftig måte forklarer hvorfor tarmkreftkirurgien må tilbakeføres til Rana. Jeg og flere opplever at mye av det som trykkes og da også kommentarer tilknyttet disse oppleves som et direkte angrep og sverting av Ssjøen sykehus. Dette skaper trygghet, eller?

Jeg oppfatter ditt tilsvar som en skikkelig knetakling og jeg lurer på om du bevisst misforstår innholdet pga. gubbe-gerilja kommentaren.

Så skriver du: Videre blir det stadfestet at Rana er industrihovedstaden på Helgeland i innlegget uten å nevne hva det betyr av konsekvenser i forbindelse med sykehusstruktur. Industriarbeidsplasser innebærer også risiko for skader og mulig brå død som må tas hensyn til. Innlegget mangler en slik vurdering.

Rana har sykehus i dag og kommer også til å ha det i framtiden. Helgeland er langt, et godt helsetilbud er viktig for alle. Vedtaket er godt og kommer til å ivareta befolkningen i Rana og omegn med tilnærmet samme funksjoner som det har i dag. Jeg vil ikke tillegge deg meninger, men det virker som det ikke er så nøye med resten av Helgelands befolkning. Har ikke resten av Helgelands befolkning risikojobber som kan medføre skader eller brå død?

Hele kjernen i saken er at Rana har et vedvarende sykehustilbud på linje med i dag. De fronter en to-sykehus-løsning uten reelt innhold for sør. Det sier seg selv at dette er det motsatte av pasientsikkerhet. Helgeland passer ikke for et akuttsykehus på Mo pga. at det ikke er mulig å frakte akuttpasientene inn til Mo vinterstid. Dermed står hele regionen utenom Rana et reelt akuttilbud dersom vedtaket saboteres. DET er den reelle pasientsikkerhetsdiskusjonen her.

Framstillingen om at Rana sykehus er truet må stoppe!

Til slutt etterspør du spørsmål rundt beslutningene som er tatt. Om du tenker på tarmkreftkirurgien er den tatt av fagfolk, disse må man stole på. Om du tenker på vedtaket om ny struktur så er beslutningen til det beste for hele Helgeland.

Til slutt; Jeg heier på alle kvinner!

John Selnes

«Man valgte å legge, bevare og utvikle sykehus i nedslagsfeltet der flest folk bor tettest»

Kommentarer til denne saken