Lenge før demonstranter og medieoppstyr, utfordret jeg i Stortinget olje- og energiministeren på konsekvensene av at en løsning i Fosen-saken ennå ikke var funnet. Nå frykter jeg at vi kan havne i den andre grøfta, og legge kraftige begrensninger på utviklingen i Nord-Norge og Trøndelag.

Initiativet til diskusjonen i Stortinget den 31. januar skyldtes at Fosen-dommen ikke var adressert etter nærmere 500 dager. Hva var de neste skrittene fra regjeringens side for å følge opp høyesterettsdommen? Det er et naturlig spørsmål å stille i en rettsstat.

Spørsmålet hadde også en praktisk begrunnelse. Vi trenger mer kraftproduksjon og nett i nord. I dag får nærmere 50 bedrifter nei til å koble ny næringsvirksomhet til strømnettet. Det er uholdbart. Vi har også et stort potensiale for mer mineralvirksomhet og industri i nord.

Felles for disse sakene er at man må søke løsninger med reindrifta dersom en utbygging benytter areal som også benyttes til reinbeite. Mange av prosessene opp mot reindrifta har gått i stå etter Fosen-dommen. Når jeg snakker med reineiere forstår jeg også deres perspektiv med usikkerhet om hva som gjelder fremover.

Svaret fra statsråden kan man selv lese i Stortingets åpent tilgjengelige referat. Men det sier i alle fall meg at det skjedde lite på den fronten. Han hadde heller ingen svar da jeg utfordret ministeren på at vi kanskje trenger å tenke nytt om prosesser for å komme raskere frem til gode løsninger med reindrifta.

Det er regjeringens ansvar å komme frem til en løsning i den konkrete saken med reineierne på Fosen. Men løsningen vil også sette svært viktig presedens for en rekke arealsaker i hele Nord-Norge og store deler av Trøndelag for ettertiden.

En løsning bør komme raskt men den må heller ikke farges av skiftende stemninger i opinionen eller opphetede medieøyeblikk. Ei heller gi etter for politiske krav om en gitt løsning helt løsrevet fra det rettslige. Vi må huske at enhver utbygging av boligfelt, vei, jernbane, kraft og nett i nord - ja alt det som vi ser på som tegn på sivilisasjon - kan bli svært hemmet av en løsning som ikke har den rette balansen.

Saken er komplisert både juridisk og politisk. Derfor er det viktig at løsningen som regjeringen kommer frem til står seg for ettertiden, både for reindriften og samisk kultur på den ene siden men også for videre utvikling knyttet til naturressurser, næringsutvikling og bosetting i nord.

Bård Ludvig Thorheim (H), stortingsrepresentant for Nordland