– Jeg er kjempespent på om vi får en helhet i programmet. Vi har mange ulike sjangere og kunstformer som skal vises over ni dager, sier Wika – som har sydd sammen og ferdigstilt programmet.

– Jeg gleder meg spesielt til åpningsdagen. Det blir ei kjempeflott forestilling med musikk, dans og sirkus i hotellhagen, før man går ut i Sjøgata.

Rendyrker kunstformer

– Festspillene Helgeland er nytt av året. Betyr sammenslåingen at det blir slutt på Galleria, Byfestveko og Toppenkurset?

– Nei, vi skal ikke slutte å bruke de begrepene. Alle tre arrangementene består selv om vi tar i bruk det nye navnet. Nå kan vi rendyrke hver og en av dem med kunst, pop & rock og klassisk.

– Hva blir høydepunktet?

– Vi har mye spennende på programmet, men jeg vil trekke fram Sinsitnine, sørsamisk performancekunst. Så ser jeg fram til Perpendikulør, og som alltid gleder jeg meg til avslutningskonserten med Toppensymfonikerne.

– Skal du være aktør selv?

– Ja, gjennom trioen Stisica som består av Siril Aufles Valberg, Stine Nermo og meg. Vi skal ha en konsert på Kulturverkstedet.

God på koordinering

– Hvordan er responsen på Festspillene Helgeland?

– Veldig positiv, spesielt hos sponsorer og samarbeidspartnere. Vi får tilbakemeldinger på at det er bra og spennende at arrangementene blir samkjørt på en bedre måte. Nå håper jeg folk tar i bruk byen og kommer på festival.

– Blir det festivalpass?

– Nei, men vi har lansert et kort som gir en smak av hele bredden til festspillene, med adgang til utvalgte arrangementer.

– Trenger dere flere frivillige?

– Ja, det trenger vi alltid, så det er bare å melde seg. Hittil har vi 100 frivillige, fordelt på mange forskjellige oppgaver. Det er bare å takke dem for innsatsen de legger ned.

– Du ble ansatt som festspillsjef 8. mai. Hvordan har det vært å kombinere jobben med studier i økonomi og ledelse i Trondheim?

– Hektisk, med en ganske splittet timeplan og lange dager. Det ble mye kontorarbeid derfra. Nå blir jeg i Mosjøen til festivalen er over. Jeg fortsetter studiene til høsten, men da på deltid. Det er en veldig samarbeidsvilje både blant arrangører og utøvere. En stor effekt av sammenslåingen er at vi kan gå ganske bredt og spare mye på markedsføing, pluss at vi kan lære av hverandre. Alle har ulik erfaring og styrker.

– Hva er din styrke?

– Jeg føler at jeg er ganske god til å koordinere, og lage et system som er lett for alle å bruke. Jeg tenker strategisk.

– Hvor skal du bo når du kommer til Mosjøen – blir det hjem til mor?

– Ja, det blir nok heime inntil videre. Vi har et stort hus.

Fakta

Festspillene Helgeland arrangeres for første gang, 29. juni til 7. juli 2019. Festivalen er en sammenslutning av ByfestVeko, Toppenkurset og Galleria Kunstfestival.

Festspillene Helgeland skal være en festival som sprer energi og glede, pirrer nysgjerrigheten, utfordrer utøvere og kunstnere så vel som publikum, og binder folk sammen. Festspillene skal ha en inkluderende profil, et stilmessig mangfold og være innoverende - en møteplass for helgelendinger og tilreisende nasjonalt og internasjonalt.