Gå til sidens hovedinnhold

Forutsetningen for et framtidig sterkt hovedsykehus på Helgeland er en sammensmeltning av fagmiljøene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lokalisering av hovedsykehuset

Konsulentselskapet Sweco har med sin rapport om tomtealternativer gitt anbefalinger som er stikk i strid med et samlet fagmiljø på sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen, og de elleve kommunene som utgjør et flertall av befolkningen på Helgeland. Dette undergraver også målsettingen om et langt bedre tilbud til pasientene på hele Helgeland. Det er tydelig at Helgelandssykehusets administrasjon har lagt til grunn forutsetninger som utelukker tomtevalg i Swecos rapport utenfor det som kalles bynært område.

Derfor var det veldig viktig at det ble avklart på styremøtet i Helgelandssykehuset 26. april at alle de 22 sykehustomtene skal ut på høring, og at styret avgjør hva som utredes videre i møtet i juni. Innspillsrunden må bli reell og tillegges avgjørende vekt, slik at den ikke blir opplevd som bare et spill for galleriet.

Forutsetningen for et framtidig sterkt hovedsykehus på Helgeland er en sammensmeltning av fagmiljøene ved sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen. Dette har de ansatte på begge sykehusene vært helt klar på hele tiden. Å kunne rekruttere og beholde spesialister i helsevesenet er vanskelig i vår region, og avhenger sterkt av at eksisterende fagmiljø ikke fragmenteres, da disse er nær umulige å erstatte med midlertidige vikarer eller korttidsansatte. De ansatte i Mosjøen har gitt klart uttrykk for at hovedsykehuset må ligge i akseptabel pendleravstand for å unngå at en mister viktige medarbeidere i denne prosessen. Det vil i realiteten si at det må bygges på Tovåsen hvis Nyland er utelukket.

Uten en slik plassering vil det være et ufravikelig krav at det etableres et stort distriktsmedisinsk senter (DMS) i Mosjøen for Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Sykehuset i Mosjøen har ansatte og bygningsfasiliteter som trengs for å få et godt DMS-tilbud. Dette vil naturligvis svekke pasientgrunnlaget og rekrutteringen til det som skal være framtidas hovedsykehus, og vil ikke imøtekomme utfordringen med rekruttering som en av de store utfordringene for helsevesenet i årene fremover. Dette var også en av de viktigste begrunnelsene for endring av sykehusstrukturen.

Hvis anbefalingene fra Sweco følges, vil det på lengre sikt kunne innebære at Helgeland til slutt sitter igjen med ett felles akuttsykehus i Rana, slik administrasjonen la opp til i arbeidet til ekspertgruppa som anbefalte dette i desember 2018. Mange av argumentene som har vært brukt mot Helgelandssykehuset Mosjøen vil direkte overføres til HSYK Sandnessjøen.

Vi vil minne om at anbefalingen fra ekspertgruppa var årsaken til et felles høringsinnspill fra tolv kommuner i januar 2019. I den videre prosessen oppstod begrepet Sandnessjøen og omegn som et kompromiss for å hindre at det felles sykehuset skulle havne i Rana med de uakseptable avstandene det ville innebære for store deler av befolkningen.

Uavhengig av dette må Mosjøen styrkes som hovedsenter for psykiatrien på Helgeland i tråd med fylkestingets vedtak i desember 2019: «Fylkestinget ber om at Helse Nord videreutvikler det distriktspsykiatriske miljøet i Mosjøen. Helse Nord bør bygge opp et tungt fagmiljø knyttet til psykiatri og rus i Mosjøen. Dette må være en viktig del av prosjektet Helgelandssykehuset 2025».