Kampen mot koronaen

2022 blir forhåpentligvis det året da koronapandemien legger seg slik at vi kan ta våre liv tilbake. I to år har viruset lagt som en klam hånd over en hel befolkning og en hel verden. Nå gjelder det mer enn noen gang at alle lar seg vaksinere, enten det er med første, andre eller tredje dose.

Allerede denne uka er det fullt trykk på vaksineringen med tredje dose i de fleste kommunene på Helgeland. I Vefsn skal det vaksineres i stor stil onsdag og torsdag. Det er på alle måter bra, men vi spør oss om tempoet er høyt nok og om man makter å ta unna de som nå ønsker vaksinering. Vi finner også grunn til å spørre oss om tolkinga av regelen om at det skal gå fire og en halv måned mellom andre og tredje dose.

Kommuneoverlegen i Rana, Frode Berg, sier de har en lempelig tilnærming. Om det står om noen dager eller ei uke, er det viktigere at vaksinen blir satt, enn at folk sendes ut med uforrettet sak. Vi spør oss også om det er klokt å basere vaksineringa på drop-in. Det skaper lett køer og folkeansamlinger der det lett kan spres smitte. I tillegg kan det skape problemer for folk som ønsker å ta vaksine, men som på grunn av jobb eller andre forhold ikke kan stå i kø i lang tid. Systemet Vefsn kommune la opp til på sensommeren i 2021 fungerte meget bra, og det bør vurderes å gjeninnføre et slikt system. Det vil legge det beste grunnlaget for at vaksinetempoet kan holdes så høyt at man kan nå målet om at store deler av befolkningen skal være vaksinert med tredje dose i løpet av noen uker.

Det bør uansett være all grunn til å følge smittevernlege i Vefsn, Reidun Kismuls oppfordring om å ta vaksinen, både av hensyn til seg selv, men ikke minst av hensyn til omgivelsene. Fortsatt er om lag åtte prosent av befolkningen i Vefsn uvaksinert, omtrent det samme som i landet for øvrig. Årsakene kan være flere. Noen henviser til religiøs overbevisning. Men ingen livssynssamfunn har direkte vaksineforbud.

I følge smittevernlegen frykter noen for bivirkninger av vaksinen. Men alt som har en virkning, har også en bivirkning. Og av de vaksinetypene som brukes nå har helsemyndighetene vurdert nytten som betydelig større enn risikoen.

Nå må alle krefter settes inn på å bekjempe koronaviruset og dets varianter. Svært mange er rammet hardt av sykdommen. Mange har jobbet mer enn godt er for å sikre syke mennesker et godt tilbud, og atter andre er kastet ut i permitteringer og usikkerhet for framtida. Starten på 2022 bør være begynnelsen på slutten for viruset som har lammet store deler av vårt samfunn, nasjonen og verden for øvrig. Vår felles strategi nå må være å ta vaksinen og etterleve myndighetenes smittevernråd.