Gå til sidens hovedinnhold

Forsvarets nordområdesatsing er mer enn Helgeland

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Knut Petter Torgersen og Mona Nilsen fra Nordland Arbeiderparti mener at regjeringens satsing i landsdelen står og faller på om Drevjamoen leir blir rekruttskole. Det er selvsagt ikke riktig. Regjeringen har en betydelig nordområdesatsing og en betydelig satsing på Forsvaret, men for å få til det, må vi bruke ressursene riktig. Det virker også som Torgersen og Nilsen setter likhetstegn mellom nordområdene og Nordland, noe som en rask titt på kartet viser at ikke stemmer.

Å flytte utdanningen ut av de operative avdelingene er nødvendig for å få bedre reaksjonsevne og tilgjengelighet. En ny felles rekruttskole er god anvendelse av ressurser, og det gir økonomisk best effekt å utnytte Terningmoen som har god infrastruktur og kapasitet for rekruttutdanning.

Drevjamoen ville kostet mye mer å pusse opp, samtidig som det ville vært dyrere å drifte fordi det ville være behov for flere årsverk innen støttefunksjoner og større reiseutgifter. Det samme ville gjelde for en delt løsning.

Regjeringen satser på nordområdene. Bare Evenes skal i de kommende årene vokse ytterligere, både med personell og infrastruktur, og like sør for Evenes, på Ramsund, skal det etableres en maritim innsatsskvadron i Forsvarets spesialstyrker. Vi legger opp til å styrke Forsvarets operative hovedkvarter med mer infrastruktur og ansatte, og HV i Nordland skal styrkes med personell og materiell.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde, og økt tilstedeværelse og beredskap i nordområdene prioriteres: Vi styrker Brigade Nords operative evne med etablering av fire mekaniserte bataljoner med mer ildkraft. Aktiviteten i Finnmark økes med styrking av grensevakten, oppbygging av Porsangerbataljon og Finnmark Landforsvar.

Vi styrker også evnen til å etablere nasjonal og alliert situasjonsforståelse og evne til suverenitetshevdelse i nord gjennom en styrking av kapasiteter som ubåter, maritime overvåkingsfly, langtrekkende luftvernsystemer og F-35 kampfly.

Fotavtrykket i nord er med andre ord allerede betydelig, men det skal bli større.

Les også

Spurte om Drevjamoen i Stortinget: - Et godt og kjærkomment spørsmål

Les også

Forsvarsministeren avviser fortsatt Drevjamoen som alternativ: - Ville krevet mer i videreutvikling og nyetablering

Kommentarer til denne saken