Entreprenør Johs J. Syltern fyrer av den første salven for å bygge ny E6 på strekningen mellom Lille Majavatn og trøndelagsgrensa. Strekninga er siste delparsell i den store E6 Helgeland utbygginga fra fylkesgrensen til Saltfjellet.

De nærmeste naboene vil bli varslet før sprenging.

– SMS-varslet blir sendt ut rundt to timer før salven, forteller Rainer Smedseng, som er delprosjektleder i Statens vegvesen.

Vil variere

Trafikantene må påregne noe ventetid og vegvesenet anbefaler både private og transportnæringen til å planlegge turen. Smedseng forteller at veien vil bli stengt rundt 10–15 minutter mens sprengingen pågår.

– Nå til og begynne med er det kun fordi veien er innafor sikkerhetssonen. Det vil variere hvor ofte det blir sprenging, men det vil nok bli minst én gang i uka. Enkelte uker kan det bli 2–3 ganger i uka.

Kan bli skremt

Smedseng sier at åpninga av disse to veistrekningene av ny E6 vil være høsten 2024. Storparten av sprenginga vil foregå i 2023. Han antar at det vil bli litt mindre aktivitet på vinterstid, men forteller at det er entreprenøren som styrer dette.

– De som ønsker å få varsling på SMS kan gå inn på nabovarsling.no og finne vårt prosjekt der, forteller Smedseng.

I ei pressemelding minner Statens vegvesen om at husdyr kan bli skremt av støy fra sprengningsarbeidet selv om eier ikke bor så nært at steinsprut utgjør noen fare for folk eller fe.

– Da er det greit å vite når salven går av, slik at man for eksempel kan holde hunden inne eller følge ekstra nøye med buskapen, heter det i pressemeldinga.