Forskere fra Havforskningsinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Meteorologisk institutt har vært på tokt med F/F «Kristine Bonnevie» i Vefsnfjorden. Samtidig var en forsker fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet på feltarbeid på land.

I april 1986 skjedde historiens verste kjernekraftulykke i Tsjernobyl i det som den gangen var Sovjetunionen. Helgeland fikk i dagene etter mye radioaktivt nedfall gjennom regnet, og fremdeles finnes det merkbare mengder av radioaktive stoffer i naturen.

Ingen helsefare

– Forskerne har samlet inn prøver av sjøvann, havbunn og forskjellige marine organismer. Vi har også undersøkt strømforholdene i fjorden, sier Hilde Elise Heldal som er ansvarlig for toktet.

Hun forteller at de er på vei fra Tromsø til Bergen, og at de dermed bare hadde tid til å undersøke ett sted på Helgelandskysten denne gangen.

– Vi har valgt Vefsnfjorden fordi enkelte områder i Nordland mottok mye radioaktiv forurensning etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Selv om det er lenge siden Tsjernobyl-ulykken, finner vi fremdeles litt høyere nivåer av radioaktiv forurensning i Vefsnfjorden sammenliknet med mange andre kyst- og havområder, sier Heldal.

Prøvene som ble tatt denne uken skal analyseres utover høsten og vinteren, men det blir tatt prøver i fjorder hvert år fra Finnmark i nord til Trøndelag i sør. Prøvene blir tatt fra blant annet fisk, sjøvann og havbunn.

– Nivåene av radioaktiv forurensning i fisk og sjømat er svært lave og utgjør ingen helserisiko selv om man spiser mye fisk og sjømat fra Vefsnfjorden eller andre fjorder i Nordland, sier Heldal.

Stabile nivåer

Målet med toktet er blant annet å undersøke hvordan radioaktiv forurensning transporteres fra land via elv til hav. Resultatene fra toktet skal settes i sammenheng med undersøkelser som har blitt gjort i fjorden og i nedfallsområder rundt fjorden de siste årene.

– I Vefsnfjorden er det mye mudder og leirbunn og disse stedene egner seg veldig godt til prøvetaking og målinger av radioaktiv forurensning. Vi hadde egentlig forventet at forurensningsnivåene på havbunnen skulle avtatt mer enn de gjør, blant annet som følge av radioaktiv nedbrytning, Heldal.

– Men stadig tilførsel av forurensning fra land via elver som renner ut i Vefsnfjorden gjør imidlertid at nivåene holder seg ganske stabile, avslutter Hilde Elise Heldal.