Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår å flytte tarmkreftkirurgien til Bodø

Artikkelen er over 1 år gammel

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, foreslår å flytte all planlagt tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset i Bodø fra mandag 19. oktober.

(iSandnessjøen)

Det kommer frem av direktørens forslag til vedtak i forkant av torsdagens ekstraordinære styremøte klokken 10.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

  1. Styret i Helse Nord RHF beslutter midlertidig flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge.
  2. Det holdes foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF for å iverksette beslutningen.
  3. Styret ber Nordlandssykehuset inntil videre opererer planlagte tarmkreftoperasjoner fra nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset fra og med 19. oktober 2020.
  4. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan understøtte Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhetinnen tarmkreftkirurgi.
  5. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset legge til rettefor hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset i perioden de elektivetarmkreftoperasjonene er overført til Nordlandssykehuset.
  6. Styret ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset for å gjennomførebeslutningene i vedtakspunkt 3, 4 og 5.
  7. Styret ber administrerende direktør legge frem egen styresak når arbeidet med nyregional kreftplan er ferdigstilt, tentativt våren 2021.
  8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak nårforholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset.

Les også

Helse Nord kaller inn Helgelandssykehuset til foretaksmøte

Les også

Overlege i Sandnessjøen sier opp jobben – Har fått nok av ledelsen i Helgelandssykehuset