Forbud med forbehold

Det er ikke tillatt ta med seg sekk eller bag inn på Bunnpris Olderskog. Forbudet gjelder kun skoleelever.