Folk strømmer til Felleskjøpet: – Produsentene klarer ikke å skaffe nok

Fel­les­kjø­pet i Mo­sjø­en er blitt det nye in-ste­det for ung­dom og små­barns­for­eld­re – iall­fall om man skal døm­me et­ter salgs­tal­le­ne og fram­mø­tet i av­de­lin­ga for ha­ge­ut­styr.