Marte Songøygard slipper ut en liten løvsanger etter å ha ringmerket den.
Lena Knutli

«Vi bor i en godteskål for naturopplevelser»

Publisert