På ett år har de tre nordligste fylkene opplevd en vekst i utenlandske overnattinger på 11 prosent i vintersesongen.

Det ble foretatt nesten 2,1 millioner utenlandske overnattinger i Norge sett under ett i årets fire første måneder, viser tall fra overnattingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå.

Det er en økning på 1 prosent fra samme periode året før. Går vi fem år tilbake i tid, er økningen på 11 prosent.

Ser man på de tre nordligste fylkene alene, har de hatt en langt sterkere vekst. I årets fire første måneder registrerte de 330.000 utenlandske overnattinger – det er nesten en dobling i løpet de siste fem årene. Til sammenligning har norske overnattinger i Nordland, Troms og Finnmark bare økt med 3 prosent i denne perioden.

Flere fra USA

Det er mange nasjonaliteter som bidrar til at det er flere overnattinger i Nord-Norge, men amerikanerne skiller seg ut. Antall amerikanske overnattinger i årets første fire måneder er mer enn firedoblet i løpet av de siste fem årene.

Troms har fått nesten åtte ganger flere amerikanske overnattinger fra 2015 til 2019. Det er også verdt å merke seg en sterk vekst for tyske overnattinger i Troms.

Nordland fikk flest utenlandske overnattinger fra Tyskland og Sverige, mens de siste fem årene har italienere og franskmenn størst økning i antall overnattinger.

I Finnmark er det overnattinger fra Tyskland og Kina som har bidratt mest til økningen i utenlandske overnattinger de siste fem årene.

Økning på Svalbard

Hotellovernattinger på Svalbard økte med 14 prosent målt mot samme periode i 2018. Dette er en del av en lengre trend med stadig flere hotellovernattinger på Svalbard, også utenfor den tradisjonelle turistsesongen.

Blant de nesten 8.000 flere overnattingene på Svalbard, målt mot samme firemånedersperiode i fjor, er økningen fordelt nesten likt mellom norske og utenlandske overnattinger.

Fra 2015 har økningen i utenlandske overnattinger nesten doblet seg, spesielt hjulpet av gjester fra Tyskland, Sverige, Danmark og Italia. Tallet på norske overnattinger steg med 16 prosent.