Følg styremøtet i Helse Nord - tarmkreftkirurgisaken er eneste sak på lista

DEL

(iSandnessjøen) Styret i Helse Nord RHF har blitt kalt inn til styremøte onsdag 9. september kl. 08:30. Her skal styret i Helse Nord RHF orienteres om kreftkirurgien i Helgelandssykehuset. Styremøtet vil foregå på Skype og vil bli strømmet.

Slik ser sakslisten ut:

  • Sak 111-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 112-2020 Kreftkirurgisaken – Helgelandssykehuset HF, muntlig orientering Side 2
  • Sak 113-2020 Eventuelt Side 3

Dette er saken om tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset

Det var i 10. januar at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble midlertidig stanset etter at tall fra Nasjonalt kreftregisters årsrapport fra september 2019 viste at avdelingen i Sandnessjøen hadde et dødelighetssnitt 100 dager etter operasjon som var langt høyere enn landsgjennomsnittet.

En faggruppe bestående av med medlemmer fra det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, samt ressurspersoner fra Helse Nord, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset gjennomførte så en hastegjennomgang av pasientjournalene, før administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir besluttet at det var forsvarlig å sette i gang tarmkreftoperasjonene i Sandnessjøen igjen kun et par dager senere.

Deretter ble det i vår bestilt to rapporter, fra henholdsvis Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø og St. Olavs hospital i Trondheim, som skulle gå saken enda nærmere etter i sømmene.

Rapportene kom tilbake med forskjellige konklusjoner. UNN «frikjente» langt på vei jobben som var gjort ved sykehuset i Sandnessjøen, mens St. Olavs mente at en del av forholdene rundt enkelte operasjoner var av en slik art at man ville anbefale at forholdene ble vurdert av Helsetilsynet.

En tredje rapport ble så bestilt, denne gang fra Oslo universitetssykehus (OUS), og den omfattende rapporten kom tilbake 20. august med konklusjonen at det var kritikkverdige forhold ved sykehuset i Sandnessjøen, og artikkelforfatteren uttrykte bekymring rundt den høye dødeligheten. (Les alle tre rapportene i sladdet versjon her)

Fredag 4. september kalte Legeforeningen ved Sandnessjøen sykehus inn til pressekonferanse. Der hevdet de at datagrunnlaget som rapportene er laget ikke er fullstendig. Samtidig uttrykte de at all tillit til fagsjefen i Helgelandssykehuset, Ida Bukholm, nå var borte.

Samme fredag leverte tillitsvalgt for overlegeforeningen ved sykehuset, Knut Glasø, inn en politianmeldelse i forbindelse med at han mener de tre rapportene som ble lekket til media inneholder personsensitive opplysninger. Dette bekreftet Glasø lørdag.

Faktaboksen ble oppdatert 7. september.

Artikkeltags