(iSandnessjøen)

Tirsdag ettermiddag er det nytt styremøte i Helgelandssykehuset. Møtet foregår på Teams, og du kan følge hele møtet direkte fra klokka 15.00.

På agendaen står blant annet økonomi, utviklingsplan og status for Nye Helgelandssykehuset.

Hele sakslista finner du her.