(iSandnessjøen)

Møtet er satt til å vare fra klokken 12 til 15.30.

Komplett oversikt over sakslisten finner du her.

Sjekk planene: Hit vil Yngve ha det nye sykehuset - og slik vil han utvikle området rundt