Klokken 10.00 er det styremøte i Helgelandssykehuset, og du kan se det direkte i videovinduet over.

Her ser du oversikten over styresaker.