(iSandnessjøen)

Møtet er satt til å vare fra klokken 15 til klokken 16.

Eneste styresak som skal behandles er oppdatert styringsdokument for konseptfasen steg 1.

Det ekstraordinære møtet ble bebudet etter at styret ikke var tilfreds med deler av styringsdokumentet da det ble presentert under forrige styremøte i slutten av november.

I samme møte ble for øvrig Kvernåsen i Sandnessjøen valgt som den tredje tomten som skal utredes i konseptfasen, i tillegg til Rishatten i Sandnessjøen samt dagens sykehustomt.