- Saken om av lufthavner på Helgeland er den åpenbart heteste saken på fylkestinget som starter mandag.

Det sier May Valle, som er gruppeleder for Venstre i fylkestinget. Hun varsler at hun i debatten vil stille kritiske spørsmål i sakens anledning.

- Saken om lufthavner på Helgeland vil krever både kløkt og handlekraft. Jeg mener at saken slik den foreligger fra fylkesrådet ikke har trykk nok og ikke toner flagg. Den blir mer en distribusjonskanal for høringer og signaler i sakens anledning fra kommunene, sier Valle i en artikkel på Nfks nettside.

Sammenheng

Hun ser en sammenheng mellom lufthavnsaken og to av de andre sakene på sakskartet:

- I sak om Internasjonal strategi 2016 - 2020 for Nordland fylkeskommune er et av siktemålene å «Arbeide for sikre og effektivisere transporstårer til og fra Nordland, for å styrke næringslivets konkurransekraft».

- Også høringssaken om «NOU 17 2015 Først og fremst» som handler om akuttberedskap, har lufthavnene en stor betydning, sier Valle.

Videregående skole

Valle mener ellers saken om statusrapport videregående skole er sentral.

- Det er en svært viktig veiviser for våre valg når det gjelder videregående skole.Venstre vil også trekke fram utfordringer knyttet til fag som mattematikk. Her kan det være på sin plass å rette søkelyset på utdanningsløpet fra barne/ungdomsskole til videregående skole.

Nasjonal Transportplan

Gruppelederen trekker også fram redegjørelsen fra samferdselsråd Willfred Nordlund, om fagetatenes innspill til Nasjonal Transportplan, samt høringssaken om jordbruksoppjøret 2016.

Valle varsler også at Venstre vil komme med en interpellasjon til fylkesråd for næring, om hydrogen som en framtidig næring i Nordland.

Gode redegjørelser

- Jeg ønsker ellers å gi fylkesrådet honnør for de redegjørelsene de har kommet med i fylkestinget, de har vært meget gode. Det er også god tid til å komme med forslag til sakene i etterkant, det er svært positivt, sier Valle.