Gå til sidens hovedinnhold

«Flyplass-prosjektet i Rana er verken samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt»

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det siste av kreative innspill er at en eventuell ny flyplass på Hauan i Rana skal finansieres med penger som frigjøres for å få fart på samfunnet som følge av pandemien som herjer verden. Hele poenget med å bruke mer statlige penger nå og i tida framover, er å stimulere til aktivitet som skal bidra positivt i samfunnsregnskapet. Ikke å bruke penger på prosjekter fagfolk over år har understreket verken er samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Det er allerede en debatt på gang om hvordan våre felles penger skal benyttes for å få fart på Norge etter at man har fått kontroll på korona-pandemien. Allerede har man frigjort flere hundre milliarder kroner i ulike støttetiltak til næringslivet. En viktig premiss for å kunne være kvalifisert til støtte er at virksomheten er levedyktig. Eller sagt på en annen måte: Virksomheten må være tuftet på en forretningside og en drift som bidrar positivt i samfunnsregnskapet.

For noen uker siden ble det kjent at samferdselsministeren har gitt Avinor i oppdrag å ta prosjektet med ny storflyplass på Hauan i Rana videre. Det tror vi på alle måter er bra fordi det vil legge en demper på de lokale kreftene som over år har vært i sving for å realisere et prosjekt størstedelen av Helgeland faktisk er imot. Det må åpenbart ha gått leder i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, hus forbi. Han kan heller ikke brukt mye tid på å sette seg inn i saken, og det er synd.

Samtidig er det slik at koronakrisen med en flytrafikk på nullpunktet har påført Avinor betydelige inntektstap og brakt dem inn i en presset økonomisk situasjon. Som om ikke det er nok er sterke krefter i sving for å bygge ny flyplass i Bodø og å oppgradere Langnes i Tromsø, prosjekter som er nødvendige for å sikre landsdelens største lufthavner.

Til alt overmål er det nå lansert en tanke om at aksjene i Polarsirkelen lufthavnutvikling skal overdras til Avinor og at det vil være et meget godt samfunnsøkonomisk prosjekt å bruke koronapenger for å finansiere opp flyplassprosjektet, i stedet for de 300 millionen som skulle komme fra lokalt næringsliv.

Det er viktigere enn noen gang at fellesskapets penger brukes på riktig måte og på de riktige prosjektene. Dette må være prosjekter som bidrar til vekst og utvikling. Da må man lete etter de prosjektene som tilfører samfunnet noe. Ikke de som fører til ytterligere belastning. Flyplass-prosjektet i Rana er et slikt prosjekt fordi det verken er samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt, det er stor regional uenighet om prosjektet, og det øker faren for nedlegging av eller redusert aktivitet på flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen.