Gå til sidens hovedinnhold

Flertallet feilberegnet bygdefolkets engasjement og forbannelse

Første skoledag med ny skole.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Mot alle odds kan ildsjelene bak Elsfjord montessoriskole ønske 15 elever velkommen til første skoledag i dag, mandag.

Bygdeskolen har i mange år levd en usikker tilværelse og vært en fast post i politiske debatter om kutt av kostnader. Slik har det også vært siste år. Forskjellen er at siste runde med debatter endte med et solid mageplask for Senterpartiet.

Det er svært lett å skjønne den frustrasjonen bygdesamfunnene i Elsfjord og Drevvatn har levd i de siste årene. Gang på gang har det vært et ønske både fra administrasjonen og fra deler av det lokalpolitiske miljøet å legge ned skolen. Begrunnelsen har hele veien vært å spare penger. Men like ofte som forslagene om nedleggelse har vært lansert, har skolen blitt berget, ofte i 12. time.

Slik var det ikke da årets budsjett ble behandlet. Flertallet bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk inn for at den offentlige skolen i bygda skulle legges ned. Men flertallet feilberegnet bygdefolkets engasjement og forbannelse over at de, i altfor mange sammenhenger, skal ofres i arbeidet for å skape balanse i kommunale budsjetter. Utover våren i år har vi vært vitne til det som best kan beskrives som en lokalpolitisk farse.

Først bestemte Sp og Ap at skolen skulle legges ned. Bygdefolket fremmet prompte en søknad om å få etablere en montessoriskole. Søknaden fikk rask behandling i utdanningsdirektoratet. De sendte saken på høring til Vefsn kommune. Da brøt flere av Sp-representantene ut og sikret et positivt høringssvar til direktoratet. Med god hjelp fra stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (Frp) har godkjenningen av skolen gått rekordraskt gjennom byråkratiet. Og i dag, mandag, kan skolen åpnes.

For ei krone fikk styret for skolen overta bygget fra Vefsn kommune. Selv ikke en usedvanlig stivbeint holdning fra administrasjonen i Vefsn kommune for å få slippe til i bygget, har hindret foreldrene og resten av bygdefolket i å etablere skolen, og ønske 15 elever velkommen til kommunens første private skole. Det er all grunn til å la seg imponere over den innsatsen folket i nordkommunen har lagt for dagen.

For det politiske flertallet i Vefsn kommune kan det være god grunn til å reflektere over det som har skjedd. Hensikten med å legge ned skolen var å spare anslagsvis fire millioner kroner. Innsparingen kan umulig stå i forhold til den frustrasjonen foreldre og bygdefolket er påført. Men Vefsn kommune kan se langt etter fire millioner sparte kroner. Tvert imot er innsparingen marginal, om den er der i det hele tatt. Men belastningen bygdefolket er påført vil sitte i, lenge.

Det må mer enn et kunststykke til for å rette opp i den politiske fadesen med skolenedleggelse i Vefsn. Etter vårt skjønn er det dårlig politisk håndverk fra ende til annen, og vi nærer liten frykt for at det er skolene som velter den kommunale økonomien. Samtidig gleder vi oss med bygdefolket i Elsfjord og ønsker dem til lykke med dagen og bygdas egen, nye, private skole.

Kommentarer til denne saken