På fredag la statsminister Erna Solberg og Olje- og energiminister Tina Bru (Høyre) fram en stortingsmelding med en langsiktig plan som skal sikre nok strøm og arbeidsplasser i Norge. Et viktig stikkord er at den elektrifiseringen som har startet i tillegg til å kutte utslipp, gir fantastiske muligheter for næringsutvikling og videreutvikling av norsk industri.

Regjeringens langsiktige elektrifiseringsstrategi har mange punkter med tiltak, mål og ønsker, som er lagt inn i 4 hovedpunkter:

  • Verdiskaping som gir grunnlag for arbeidsplasser i Norge
  • Elektrifisering skal gjøre Norge grønnere og bedre
  • Etablering av nye og lønnsomme næringer
  • Videreutvikle en olje- og gassnæring innenfor rammene av klimamålene

Regjeringen sier at dette er den viktigste energi- og industriplanen på mange tiår. Elektrifiseringen gir fantastiske muligheter for næringsutvikling, smarte løsninger og bedre liv over hele landet, men gir også noen utfordringer.

En av de viktigste oppgavene blir derfor å ha nok strøm på rett sted til rett tid. Derfor har regjeringen satt ned et hurtigarbeidende offentlig utvalg som skal se på hvordan man kan redusere tiden det tar å bygge nett, hvordan vi unngår å bygge for mye nett og forbedringer i det som heter «tilknytningsplikt» til linjenettet.

Allerede på Helgeland

Nettselskapet Linea har allerede merket et mye større trykk fra mange forskjellige kundegrupper som utfører- eller planlegger endringer rundt økt bruk av strømforsyningen.

– Fra i fjor til i år har vi hatt en dobling av henvendelser fra både private og næringsaktører som har planer om å bruke mer strøm på Helgeland. I enkelte uker har det kommet inn over 40 saker til behandling hos oss, sier daglig leder i Linea, Steinar Benum i en pressemelding.

En hovedutfordring for nettselskapene i Norge er å ha nok linjenettkapasitet der kundene øker strømforbruket. Det å bygge linjenett er både tidkrevende og dyrt og derfor mener Linea at det er svært gledelig at denne stortingsmeldingen nå er kommet sammen med et hurtigarbeidende utvalg.

– Vi jobber aktivt med denne utfordringen i samarbeid med Agder Energi Nett, Arva, BKK Nett, Elvia, Glitre Energi Nett, Lede, Lyse Elnett, Mørenett, Norgesnett og Tensio, som til sammen representerer over 77 prosent av nettkundene i Norge, sier Benum.

– Vi er glade for forslaget om et hurtigarbeidende utvalg som skal finne løsninger for raskere nettilknytninger og smartere bruk av eksisterende nett, og vi ser fram til å bidra i dette arbeidet.

På Helgelandskysten er det allerede kommet elektriske ferjer, og flere er på vei. I mange kommuner planlegges landsstrøm for båter, oppdrettsnæringen ønsker å elektrifisere og Avinor ser på elektrifisering av fly og flyplasser. Også private kutter bruk av fossile biler og går over til elektrisk, og mange private investerer også i solcellepanel for å produsere sin egen strøm.

– Det ligger også mange planer for nyetableringer fra næringslivet rundt om på Helgeland. I vår region og resten av Nord-Norge er den regionen med mest overskudd på strøm for tiden, og vi ser jo at dette kan være en fordel for etablering av ny industri. Til sammenlikning ser vi at i Bergensområdet er industrietablering stoppet opp på grunn av mangel på overføringskapasitet, forteller Steinar Benum.

Må utnyttes bedre

Strømnettet er den viktigste nøkkelen til både elektrifisering og etablering av ny næring. Da må det både bygge nytt nett og å utnytte det eksisterende nettet best mulig. Bedre utnyttelse av nettkapasiteten vil kreve nye og innovative løsninger. Slike løsninger må utvikles og tas bruk i samarbeid mellom nettselskapene og kundene, i tillegg til myndighetene.

Det understreker viktigheten av at det nedsatte utvalget jobber raskt, slik at Norge ikke mister store næringsmuligheter. De neste 5–10 årene forventes det nemlig enda større etterspørsel for å få tatt ut mer strøm fra linjenettet hos Linea og andre nettselskap.

– Vi ber om forståelse for at vi i perioder kan ha lengre behandlingstid enn vanlig. Helgeland og resten av Norge er inne i en svært positiv grønn omstilling, der Linea har en viktig samfunnsrolle for å legge til rette for at strømforsyningen bidrar til næringsutvikling på en bærekraftig måte her på Helgeland, avslutter Benum.