Alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett i soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. Som i stortingsvalget og i kommune- og fylkestingsvalget, velger man i kirkevalget de som skal styre kirken for de neste fire årene fordelt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I år kan man for første gang forhåndsstemme digitalt i tillegg til fysisk, det kan man gjøre i perioden 10. august til 8. september. På selve valgdagen kan man stemme samme sted som man stemmer ved kommunevalget.

For Sør-Hålogaland bispedømmeråd, som utgjør Nordland fylke, er det to lister som stiller til valg - Bønnelista og Åpen folkekirke. I tillegg kommer Nominasjonskomiteens liste, en liste som er satt opp av en lokalt oppnevnt komité.

På listene er det flere lokale navn fra Helgelendingen og iSandnessjøens dekningsområde som figurerer, og listene har et vidt spenn fra studenter til pensjonister.

På bønnelista er det Eli Augestad Vikdal som er på 1. plass, mens Gørill Svedal, også hun fra Mosjøen, er nummer 7. På nominasjonskomitèens liste er Helga Kjellevold fra Dønna på andreplass. Lenger ned på listen finnes flere lokale navn som Knut Skorpen fra Mosjøen og Christian Heidissønn Klaussen fra Sandnessjøen seg.

På lista til åpne folkekirke er det Lars Evan Lauritzen fra Nesna som topper, mens Trygve Mikalsen fra Vefsn er nummer 12.

Se alle listene her:

Bønnelista

 1. Eli Augestad Vikdal, f. 1956. Farmor, Mosjøen
 2. Øystein Rykkelid, f. 1964. Daglig leder, Røsvik
 3. Nils-Aaron Wiltsch, f. 2005. skoleelev, Mo i Rana
 4. Knut Jørgen Olsen, f. 1941. Pensjonist, Bodø
 5. Signe-Johanne Birkeli, f. 2002. Student, Gildeskål
 6. Ellinor Helene Bruun, f. 1944. Pensjonist, Bodø
 7. Gørill Svedal, f. 1963. Helsearbeider, Mosjøen

Nominasjonskomitéens liste

 1. Trond Gustavson, f. 1958. Rådgiver, Ballangen
 2. Helga Kjellevold, f. 1959. Pensjonist, Dønna
 3. Regine Vetleseter Strangstad, f. 2001. Student, Bø
 4. Jens Christian Berg, f. 1960. Kultur og inf. konsulent, Bindal
 5. Hanne Jakobsen, f. 1960. Idrettspedagog, Valnesfjord
 6. Tord Johansen, f. 1954. Pensjonist, Hemnesberget
 7. Ingjerd Martinsen, f. 1956. Pensjonist, Sørvågen
 8. Tone Øvermo Bruun, f. 1957. Politisk sekretær, Mo i Rana
 9. Knut Skorpen, f. 1959. Arealplanlegger, Dolstad, Vefsn
 10. Christian Heidissønn Klaussen, f. 1998. Miljøarbeider, Sandnessjøen
 11. Berit Woie-Berg, f. 1951. Pensjonist, Leines, Steigen
 12. Oda Martine Dahlberg Myrvang, f. 2002. Fôroperatør, Mo i Rana
 13. Mona Halsbakk, f. 1964. Seniorrådgiver, Bodø
 14. Gunnar Inge Wiker, f. 1947. Pensjonist, Narvik

Åpen folkekirke

 1. Lars Evan Lauritzen, f. 1971, Nesna
 2. Irene Sandnes, f. 1961, Vestvågøy
 3. Lene Anette Nesjan Lindrupsen, f. 1994, Brønnøy
 4. Magnus Sivertsen Sørvig, f. 1980, Bodø
 5. Odvar Nordnes, f. 1953, Hamarøy
 6. Svein Malmbekk, f. 1954, Bodø
 7. Hildur Eli Gryt, f. 1958, Skjerstad
 8. Aud Nilsen, f. 1959, Brønnøy
 9. Ola Smeplass, f. 1962, Bodø
 10. Karoline Steinholt, f. 2000, Bodø
 11. Heidi Kristine Sæthre, f. 1961, Brønnøy
 12. Trygve Mikalsen, f. 2000, Vefsn
 13. Kjetil Trøan, f. 1976, Vega
 14. Inger Opsahl, f. 1963, Fauske