(iSandnessjøen)

Tovetunnelen ble påbegynt i januar 2010. Gjennomslaget kom 8. februar 2012, og tunnelen ble åpnet for trafikk 22. november 2014.

Samtidig som denne store forbedringen, kanskje spesielt for ytre Helgeland var et faktum, ble riksvei 78 stengt. Denne veien (fjordveien) ble åpnet i 1962 men aldri under noen offisiell åpning.

Tovenveien velforening samlet i 2014 over tusen underskrifter for å holde veien åpen, men til ingen nytte, fylkesrådet hadde bestemt stengning.

Argumentene den gang for stenging var som alltid økonomi som jo er velkjent argumentasjon for å spare penger.

Januar 2017 stengte også et ras for videre bruk av veien og dermed også muligheten for omkjøring den dagen Toven tunellen blir stengt.

Riksvei 78 som fungerte som hoved ferdselsåre mellom Ytre og Indre Helgeland i over 50 år.

Trafikktallene for Toven tunnelen i 2021 var 517.107 passeringer hvorav elbil: 65.198

Utfordringene den dagen tunellen stenger det være seg bilbrann eller andre utfordringer, så er i realiteten ytre Helgeland svært avskåret fra å nå E6.

Med tanke på all næringstransport som til daglig er avhengige av denne tverrforbindelse, så har vi stillet oss i en svært vanskelig situasjon.

Fergene som nå opererer på strekningen Levang- Nesna er gamle og lite egnet for bruk under utfordrende værforhold. Omkjøring den veien for tungtransport blir vanskelig.

Å sende all transport via Tjøtta og videre over Tosenvegen blir også en flaskehals av dimensjoner og lite egnet.

Hvilken risikovurdering ble gjort da man stengte fjordveien uten mulighet for omkjøring?

Nordland Fylkeskommune og Statens Vegvesen bør på nytt se på løsninger for å gjenåpne fjordveien som alternativ på lik linje med Korgfjellet som omkjøring.

Uten en slik løsning vil både indre og ytre Helgeland bli lammet den dagen tunellen må stenges over flere dager.