Flaggstangadvarsel gir frustrasjon: – Kan vi bli smidigere når regler blir brutt?

Flere politikere i Vefsn kommunestyre mener at kommuneadministrasjonen i saker om uregelmessigheter bør opptre smidigere for å unngå å bli oppfattet som en næringsfiendtlig kommune.