Under en kontroll av en russisk registrert bil, tirsdag 11. oktober i Mosjøen, kom det fram at personer med tilknytning til denne bilen var observert mens de fotograferte objekt som er underlagt fotoforbud et sted i Nordland. På bakgrunn av denne informasjonen ble disse personene anholdt og etter hvert pågrepet.

Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding. Det er snakk om fire russiske statsborgere, tre menn og en kvinne.

– Etter pågripelsen ble bilen besluttet ransaket. Det ble funnet en god del fotoutstyr og et relativt omfattende bildemateriale. På denne bakgrunn ble de fire framstilt for varetektsfengsling torsdag 13. oktober. Helgeland Tingrett ga fredag 14. oktober politiet medhold i å varetektsfengsle dem for syv dager, sier politiadvokat Gaute Rydmark.

Etterforskingen har så langt vist at de fire har kommet kjørende til Norge via Finland. Så langt er det ikke påvist noen sammenheng mellom de sakene hvor to russere ble varetektsfengslet i henholdsvis Troms og Finnmark. Politiet har heller ikke gjort funn av drone i denne saken, kun ordinære fotoapparater.

– Videre etterforskingsskritt vil blant annet være å gjennomgå det omfattende bildematerialet som er funnet i den hensikt å avdekke eventuell ulovlig fotografering av skjermingsverdige objekter, sier Rydmark som legger til at alle fire er avhørt og de framholder at de er turister på besøk i Norge.

De pågrepne personene er siktet etter lov om informasjon §6 første ledd, jf. §3 annet ledd: «for å ha gjort opptak av eller på annen måte brukt informasjon som gjelder bestemte angitte skjermingsverdige objekter eller aktivitet som pågår i eller ved slike objekter».

Av hensyn til sakens karakter ønsker ikke politiet i Nordland å gå nærmere inn på saken, men vil i løpet uken komme med en statusoppdatering om hvor man er i etterforskingen.