UP gjennomført mandag formiddag en kontroll ved Halsøy i Mosjøen. Fire førere ble gitt et forenklet forelegg grunnet hastighet, der den høyeste målte hastigheten var 83 km/t i 70-sonen.

En fører fikk i tillegg et forenkla forelegg for mobilbruk under kjøring.