Fikk nytt medhold i innsynsklage i sykehusprosessen: - Nå bør styret og direktøren snart komme på banen

Ordførerkandidat for Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen, har igjen fått medhold hos Helse- og omsorgsdepartementet, i hennes innsynskamp mot Helgelandssykehuset.

Ordførerkandidat for Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen, har igjen fått medhold hos Helse- og omsorgsdepartementet, i hennes innsynskamp mot Helgelandssykehuset. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Helse- og omsorgsdepartementet har nok en gang opphevet Helgelandssykehusets avslag om innsyn fra Hanne Nora Nilssen (V),

DEL

(iSandnessjøen) I prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 har leder og ordførerkandidat for Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen, bedt om innsyn i en rekke dokumenter hos Helgelandssykehuset. I flere av innsynskravene har hun fått avslag, eller delvis avslag. Det hun ba om innsyn i var følgende:

  • Hele rapporten til Deloitte.
  • Dokument fra Helgelandssykehuset som er brukt i Deloittes økonomiske analyse av Helgelandssykehuset.
  • E-postkorrespondanser mellom Deloitte og Helgelandssykehusets økonomiavdeling. og avdeling for drift og eiendom.

Nilssen klaget avslagene inn til departementet, og fikk medhold. Både om rapporten fra Deloitte, men også i e-postkorrespondansen mellom Helgelandssykehuset og Deloitte.

Nå har Nilssen fått medhold hos Helse- og omsorgsdepartementet nok en gang. Helgelandssykehusets avslag om innsyn er opphevet, og i brev av 26. juli skriver de at saken er sendt tilbake til foretaket for ny behandling.

Trist sak

Hanne Nora Nilsen er fornøyd med nok en gang å få medhold.

– Men jeg synes det er trist og kritikkverdig at jeg gjentatte ganger må klage på rettigheter som er nedfelt i lovverket. Åpenhet gjør at vi kan være tryggere på at alle sider av en sak er belyst, og at de beslutningene som tas i saker blir fattet på et riktig grunnlag. Manglende åpenhet bidrar til manglende tillit.

Nilssen sier til iSandnessjøen at er det noe Helgelandssykehuset trenger i prosessen rundt endring av sykehusstrukturen på Helgeland, så er det tillit.

– Nå bør styret og direktøren snart komme på banen og ta ansvar. Styret har sagt at prosessen i forbindelse med Helgelandssykehuset 2025 skal være åpen, transparent og etterprøvbar, men gang på gang viser det seg at dette ikke er tilfellet, sier hun.

Delvis innsyn

Bakgrunnen er at hun ba om få tilsendt en oversikt over alle journalførte dokumenter for Helgelandssykehuset 2025, samt at oversikten skulle inkludere dokumenter som er unntatt fra offentligheten. Nilssen fikk delvis innsyn, men ga seg ikke med det.

«Beklageligvis var det denne gangen vanskelig å kunne hente ut noe fornuftig informasjon, siden informasjonen i journalrapporten for hver eneste registrering er spredt ut over flere pdf-sider. Fint om dette kan oversendes på samme måte, slik at all informasjon om hvert enkelt dokument kommer på samme rad? Dette er eneste måten det er mulig for meg å få hente ut noe fornuftig innhold av dataene, skriver hun.»

Etter en kort e-postkorrespondanse med Helgelandssykehuset, får Nilssen avslag på innsynsklagen. Avslaget begrunnes med at det ikke er vist til en konkret bestemmelse i offentlighetsloven, samt at å finne fram samtlige dokumenter som har vært tilknyttet Helgelandssykehuset 2025, vil kreve omfattende arbeid.»

Fikk medhold

Hanne Nora Nilsen påklaget avslaget, og viste til at å generere automatiske rapporter er gjort på sekunder. Klagen ble derfor oversendt til departementet for en ny vurdering. Her fikk hun fullt medhold. Departementet skriver blant annet:

«Departementet deler klagers synspunkt vedrørende organinterne dokumenter, som kan være unntatt offentligheten, men samtidig være journalpliktige. Det følger av arkivforskriften at unntak fra hel journalregistrering bare kan gjøres når det er nødvendig, for ikke å røpe opplysninger som er omfattet av lovfestet taushetsplikt. Det innebærer at hver enkelt journalføring må vurderes for seg».

Omfattende

Kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset, Tore Bratt, sier til iSandnessjøen at Helgelandssykehuset gjør en selvstendig vurdering av alle innsynsforespørsler som kommer til foretaket.

– I noen tilfeller kan det være ulike oppfatninger av hvordan lovverket skal forstås. I tråd med rutinene sendes saken da videre til Helse- og omsorgsdepartementet. I denne saken – som i andre saker – forholder vi oss til det svaret departementet kommer med. Hanne Nora Nilssen etterspør alle dokumenter til en svært omfattende prosess som har pågått i nærmere sju år. For å imøtekomme Nilssens ønske må vi leie inn ekstra ressurser, og sette av den tiden som er nødvendig før vi kan sende henne et svar.

Han opplyser videre at Helgelandssykehuset har siden lanseringen av de nye nettsidene for et par-tre år siden lagt ned store ressurser i å dele informasjon om prosjektet.

– Alle som ønsker det har anledning til å sette seg grundig inn i ulike utredninger og annet grunnlagsmateriale til delbeslutninger tatt underveis. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle sidene og gjøre den store informasjonsmengden lett tilgjengelig for allmennheten, sier Bratt i en e-post.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken