Gå til sidens hovedinnhold

Fikk innvilget søknad om ettergodtgjørelse i 3 måneder

Artikkelen er over 1 år gammel

Tidligere ordfører Bård Anders Langø har fått innvilget tre måneders etterlønn fra Alstahaug kommune som han søkte om. Ordfører Peter Talseth understreker at etterlønnen ikke er vedtatt av kommunestyret.

(iSandnessjøen)

I forbindelse med at Bård Anders Langø har trådt av som ordfører i Alstahaug kommune, søkte han om tre måneders etterlønn. Søknaden ble behandlet av administrasjonen, som la til grunn de gjeldende lover og regler som er vedtatt i forbindelse med politikere som ikke går rett ut i arbeidslivet etter endt ordførerperiode.

«Søknad om ettergodtgjørelse ble mottatt 29.09.19, og blir behandlet i henhold til kommuneloven (1992), samt gjeldende godtgjøringsreglement (vedtatt 30.09.15). Dette er avklart med KS v/ fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. Fra pkt. 1.4.4 i reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv refereres:

  • Ved fratredelse gis ettergodtgjørelse i 1.5 måneder dersom vedkommende inntrer i ny stilling, gjeninntrer i tidligere stilling eller går av ved oppnådd pensjonsalder. Ettergodtgjørelse gis i 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden. Ettergodtgjørelse settes lik ordinær godtgjørelse og gis fra det tidspunkt nytt kommunestyre er konstituert.

Uheldig

Ny ordfører i Alstahaug Peter Talseth, sier at kommunestyret på ingen måte ligger bak vedtaket, men at det er administrasjonen som tar hånd om slike søknader.

– Reglene er slik at det er mulig å søke om etterlønn. Vi i Senterpartiet har på ingen måte problemer med å gi etterlønn, men vi mener at er man tildelt en etterlønn, så skal man være aktiv jobbsøker hele perioden. Vi synes det vil være uheldig dersom noen benytter seg av etterlønnen til å reise på ferie.

Talseth sier at han har fått tilbakemeldinger fra innbyggere som reagerer på innvilgelsen av søknad.

– Kommunestyret har ingenting med etterlønn å gjøre. Men det kan hende at vi må se mer på dette regelverket. Akkurat nå trenger Alstahaug kommunen alle midlene vi har, her hjemme, sier ordfører Peter Talseth.

Les også

Reiser tre måneder til Filippinene. Har søkt om etterlønn for hele perioden

Ikke innvilget

Langø hadde også søkt om å få beholde sin e-postadresse han hadde som ordfører. Det fikk han imidlertid ikke innvilget.

«Når det gjelder din e-postadresse vil denne bli sperret fra og med din fratredelse som ordfører. Kommunen vil inntil videre lagre mailkontoen slik at du kan nå den ved behov. Vi vil også kunne legge inn et automatisk svar ved henvendelser til din nåværende mailkonto, der vi også kan opplyse om ny e-mail adresse», skriver rådmann Børge Toft.

Søknad om ettergodtgjørelse innvilges for 3 måneder, fra 17. oktober 2019 til og med 16. januar 2020.

Bård Anders Langø er på en tre måneders reise til Filippinene for å jobbe frivillig for Brobyggerstiftelsen, og er ventet tilbake til Norge i medio januar 2020.

Godtgjørelsen tilsvarer 86 prosent av stortingsrepresentantenes lønn, som er pålydende 987.997 kroner per år

Kommentarer til denne saken