Fartsovertredelsen førte til at han politimesteren i Trøndelag Politidistrikt siktet ham for overtredelse av Vegtrafikkloven paragraf 31 «for å ha kjørt i strid med skilt nr. 362 «Fartsgrense» som forbyr kjøring med høyere hastighet enn angitt 80 km/t km/t.

Det var i fjor høst at helgelendingen kjørte personbil i Steinkjer med en hastighet på 129 km/t. Det til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 80 km/t. Ved straffeutmålingen tok retten utgangspunkt i at hastighetsovertredelsen skjedde omkvelden, på en rett strekning med gatelys, hvor det var tørr asfalt og gode kjøreforhold. Videre har retten lagt vekt på at siktede i 2021 ble ilagt forelegg for en fartovertredelse.

Mannen dømmes i Helgeland tingrett til fengsel i 21 dager. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Han dømmes videre til en bot på 15.000 kroner og fradømmes retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i seks måneder.